นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bless6jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Bless6Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Bless","asset_file_size":655694,"modified_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63017,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_beauty7jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Beauty7Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Beauty","asset_file_size":584590,"modified_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63016,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_change7jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Change7Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Change","asset_file_size":667106,"modified_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63015,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_truth24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Truth24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Truth","asset_file_size":500562,"modified_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63014,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_stay24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Stay24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Stay","asset_file_size":531414,"modified_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63013,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_special24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Special24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Special","asset_file_size":970746,"modified_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63012,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_peace24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Peace24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Peace","asset_file_size":574437,"modified_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63011,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_love24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Love24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Love","asset_file_size":664016,"modified_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63010,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_life24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Life","asset_file_size":533501,"modified_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63009,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_say24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Say24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Say","asset_file_size":964315,"modified_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63008,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_goal24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Goal24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:27:43 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:27:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:27:51 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Goal","asset_file_size":600388,"modified_at":"2019/06/24 23:27:51 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63007,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_judge24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Judge24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:27:15 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:27:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:27:21 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Judge","asset_file_size":747127,"modified_at":"2019/06/24 23:27:21 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63006,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_character24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Character24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Character","asset_file_size":734456,"modified_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63005,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_courage24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Courage24JUn19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Courage","asset_file_size":984309,"modified_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63004,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_alone24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Alone24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Alone","asset_file_size":550679,"modified_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63003,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_better24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Better24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Better","asset_file_size":727119,"modified_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63002,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_beauty30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Beauty30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Beauty","asset_file_size":492989,"modified_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62982,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_belief30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Belief30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Belief","asset_file_size":625907,"modified_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62981,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_beyourself30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Beyourself30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Beyourself","asset_file_size":673217,"modified_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62980,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_courage30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Courage30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:24:49 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:26:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Courage","asset_file_size":919421,"modified_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":62979,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_do30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Do30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Do","asset_file_size":999107,"modified_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62978,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_forward30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Forward30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:23:36 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Forward","asset_file_size":740270,"modified_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62977,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fuel30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Fuel30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Fuel","asset_file_size":801005,"modified_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62976,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_doubt30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Doubt30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Doubt","asset_file_size":974790,"modified_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62975,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hold30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Hold30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Hold","asset_file_size":542205,"modified_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62974,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: