นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bless6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","id":63017,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bless6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","media_folder_id":41,"description":"Bless","created_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":655694}
 • Tiny_beauty7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","id":63016,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Beauty7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Beauty","created_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":584590}
 • Tiny_change7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","id":63015,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Change7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Change","created_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":667106}
 • Tiny_truth24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","id":63014,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Truth24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Truth","created_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500562}
 • Tiny_stay24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","id":63013,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Stay24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"Stay","created_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":531414}
 • Tiny_special24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","id":63012,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Special24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","media_folder_id":41,"description":"Special","created_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":970746}
 • Tiny_peace24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","id":63011,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Peace24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Peace","created_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":574437}
 • Tiny_love24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","id":63010,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":664016}
 • Tiny_life24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","id":63009,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":533501}
 • Tiny_say24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","id":63008,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Say24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Say","created_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":964315}
 • Tiny_goal24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:27:51 +0700","id":63007,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Goal24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:27:51 +0700","media_folder_id":41,"description":"Goal","created_at":"2019/06/24 23:27:43 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:27:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":600388}
 • Tiny_judge24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:27:21 +0700","id":63006,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Judge24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:27:21 +0700","media_folder_id":41,"description":"Judge","created_at":"2019/06/24 23:27:15 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":747127}
 • Tiny_character24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","id":63005,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Character24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","media_folder_id":41,"description":"Character","created_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":734456}
 • Tiny_courage24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","id":63004,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Courage24JUn19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","media_folder_id":41,"description":"Courage","created_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":984309}
 • Tiny_alone24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","id":63003,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Alone24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Alone","created_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":550679}
 • Tiny_better24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","id":63002,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Better24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","media_folder_id":41,"description":"Better","created_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":727119}
 • Tiny_beauty30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","id":62982,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Beauty30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Beauty","created_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":492989}
 • Tiny_belief30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","id":62981,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Belief30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","media_folder_id":41,"description":"Belief","created_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":625907}
 • Tiny_beyourself30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","id":62980,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Beyourself30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","media_folder_id":41,"description":"Beyourself","created_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":673217}
 • Tiny_courage30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","id":62979,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Courage30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","media_folder_id":41,"description":"Courage","created_at":"2019/05/31 00:24:49 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:26:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":919421}
 • Tiny_do30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","id":62978,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Do30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","media_folder_id":41,"description":"Do","created_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":999107}
 • Tiny_forward30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","id":62977,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Forward30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","media_folder_id":41,"description":"Forward","created_at":"2019/05/31 00:23:36 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":740270}
 • Tiny_fuel30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","id":62976,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fuel30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","media_folder_id":41,"description":"Fuel","created_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":801005}
 • Tiny_doubt30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","id":62975,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Doubt30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Doubt","created_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":974790}
 • Tiny_hold30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","id":62974,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hold30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Hold","created_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":542205}
ขนาดย่อ: