นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_anger9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Anger","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","asset_file_name":"Anger9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253267,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_suffer9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Suffer","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","asset_file_name":"Suffer9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147468,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_love9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:23 +0700","asset_file_name":"Love9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209208,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:39:24 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_happy9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happy","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","asset_file_name":"Happy9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133704,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_moment9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","asset_file_name":"Moment9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70215,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_mistakes8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Mistakes","asset_updated_at":"2019/09/09 00:46:23 +0700","asset_file_name":"Mistakes8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63156,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":732756,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:46:23 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:46:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:46:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_relationship8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Relationship","asset_updated_at":"2019/09/09 00:45:53 +0700","asset_file_name":"Relationship8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":451016,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:45:53 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:45:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:45:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_try8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Try","asset_updated_at":"2019/09/09 00:45:24 +0700","asset_file_name":"Try8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1003442,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:45:24 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:45:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:45:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_time8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Time","asset_updated_at":"2019/09/09 00:44:32 +0700","asset_file_name":"Time8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":983154,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:44:32 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:44:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:44:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: