นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_consciousness12may19 {"modified_at":"2019/05/12 23:45:40 +0700","id":62915,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Consciousness12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:45:40 +0700","media_folder_id":41,"description":"Consciousness","created_at":"2019/05/12 23:45:37 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:45:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":650833}
 • Ico64_betterbe12may19 {"modified_at":"2019/05/12 23:45:13 +0700","id":62914,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BetterBe12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:45:13 +0700","media_folder_id":41,"description":"BetterBe","created_at":"2019/05/12 23:45:09 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:45:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":633793}
 • Ico64_cupid12may19 {"modified_at":"2019/05/12 23:44:36 +0700","id":62913,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Cupid12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:44:36 +0700","media_folder_id":41,"description":"Cupid","created_at":"2019/05/12 23:44:31 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:44:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":908333}
 • Ico64_sharesetting {"modified_at":"2019/05/08 22:19:09 +0700","id":62898,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ShareSetting.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/08 22:19:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"setting","created_at":"2019/05/08 22:19:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/08 22:19:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9764}
 • Ico64_thought28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:28:21 +0700","id":62885,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Thought28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:28:21 +0700","media_folder_id":41,"description":"Thought","created_at":"2019/04/29 00:28:18 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:28:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":573930}
 • Ico64_thankful28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:27:54 +0700","id":62884,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Thankful28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:27:54 +0700","media_folder_id":41,"description":"Thankful","created_at":"2019/04/29 00:27:50 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":504471}
 • Ico64_people28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:27:31 +0700","id":62883,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"People28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:27:31 +0700","media_folder_id":41,"description":"People","created_at":"2019/04/29 00:27:23 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:27:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":634393}
 • Ico64_moveon28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:26:33 +0700","id":62882,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MoveOn28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:26:33 +0700","media_folder_id":41,"description":"MoveOn","created_at":"2019/04/29 00:26:29 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:26:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":990414}
 • Ico64_learn28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:26:00 +0700","id":62881,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Learn28APr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:26:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Learn","created_at":"2019/04/29 00:25:56 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":761467}
 • Ico64_laught28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:25:37 +0700","id":62880,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Laught28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:25:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"Laught","created_at":"2019/04/29 00:25:31 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":545116}
 • Ico64_joy28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:25:09 +0700","id":62879,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Joy28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:25:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"Joy","created_at":"2019/04/29 00:25:05 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":482753}
 • Ico64_life28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:24:41 +0700","id":62878,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:24:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/04/29 00:24:37 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:24:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":709299}
 • Ico64_failure28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:23:53 +0700","id":62877,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Failure28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:53 +0700","media_folder_id":41,"description":"Failure","created_at":"2019/04/29 00:23:48 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:23:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":945789}
 • Ico64_encourage28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:23:30 +0700","id":62876,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Encourage28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Encourage","created_at":"2019/04/29 00:23:23 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:23:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":435319}
 • Ico64_confidence28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:23:02 +0700","id":62875,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Confidence28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Confidence","created_at":"2019/04/29 00:22:56 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:22:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":530680}
 • Ico64_children28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:22:34 +0700","id":62874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Children28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:22:34 +0700","media_folder_id":41,"description":"Children","created_at":"2019/04/29 00:22:28 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:22:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":448668}
 • Ico64_enough28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:22:01 +0700","id":62873,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Enough28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:22:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Enough","created_at":"2019/04/29 00:21:54 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:21:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":777108}
 • Ico64_worry18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:12:31 +0700","id":62858,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Worry18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:12:31 +0700","media_folder_id":41,"description":"Worry","created_at":"2019/04/19 18:12:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:12:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":872342}
 • Ico64_wealth18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:12:08 +0700","id":62857,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Wealth18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:12:08 +0700","media_folder_id":41,"description":"Wealth","created_at":"2019/04/19 18:11:58 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:11:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":747210}
 • Ico64_remain18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:11:37 +0700","id":62856,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Remain18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:11:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"Remain","created_at":"2019/04/19 18:11:32 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:11:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":714872}
 • Ico64_love18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:11:00 +0700","id":62855,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:11:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/04/19 18:10:52 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:10:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":502278}
 • Ico64_life18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:10:31 +0700","id":62854,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:10:31 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/04/19 18:10:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:10:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":608437}
 • Ico64_wisdom18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:10:03 +0700","id":62853,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Wisdom18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:10:03 +0700","media_folder_id":41,"description":"Wisdom","created_at":"2019/04/19 18:09:57 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:09:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":920402}
 • Ico64_laugh18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:08:29 +0700","id":62852,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Laugh18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:08:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Laugh","created_at":"2019/04/19 18:08:21 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:08:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":749202}
 • Ico64_bless18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:08:01 +0700","id":62851,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bless18APr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:08:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Bless","created_at":"2019/04/19 18:07:54 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:07:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1017373}
 • Ico64_urgent6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:50:25 +0700","id":62850,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Urgent6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:50:25 +0700","media_folder_id":41,"description":"Urgent","created_at":"2019/04/06 23:50:19 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:50:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":443044}
 • Ico64_stop6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:49:12 +0700","id":62849,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Stop6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:49:12 +0700","media_folder_id":41,"description":"Stop","created_at":"2019/04/06 23:49:09 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:49:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":637833}
 • Ico64_solo6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:47:29 +0700","id":62848,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Solo6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:47:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Solo","created_at":"2019/04/06 23:47:23 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:47:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":520841}
 • Ico64_love6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:45:15 +0700","id":62847,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:45:15 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/04/06 23:45:12 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:45:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":561369}
 • Ico64_person6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:44:37 +0700","id":62846,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Person6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:44:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"Person","created_at":"2019/04/06 23:44:32 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:44:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":538532}
 • Ico64_slow6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:44:00 +0700","id":62845,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slow6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:44:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Slow","created_at":"2019/04/06 23:43:55 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:43:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":830179}
 • Ico64_happiness6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:43:02 +0700","id":62844,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:43:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/04/06 23:42:55 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:42:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":922516}
 • Ico64_fireplace6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:42:29 +0700","id":62843,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fireplace6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:42:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Fireplace","created_at":"2019/04/06 23:42:24 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:42:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":824452}
 • Ico64_echo6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:42:01 +0700","id":62842,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Echo6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:42:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Echo","created_at":"2019/04/06 23:41:55 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:41:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":785123}
 • Ico64_dreams6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:41:33 +0700","id":62841,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Dreams6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:41:33 +0700","media_folder_id":41,"description":"Dreams","created_at":"2019/04/06 23:41:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:41:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":905563}
 • Ico64_difference6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:33:49 +0700","id":62840,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Difference6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:33:49 +0700","media_folder_id":41,"description":"Difference","created_at":"2019/04/06 23:33:44 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:33:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":866868}
ขนาดย่อ: