นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_children9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Children9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Children","asset_file_size":115556,"modified_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63228,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_today9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Today9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Today","asset_file_size":74185,"modified_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63227,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blessed9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blessed9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Blessed","asset_file_size":152520,"modified_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63226,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_know9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Know9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Know","asset_file_size":260810,"modified_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63225,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_count9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Count9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Count","asset_file_size":155625,"modified_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63224,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_matter9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Matter9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Matter","asset_file_size":246311,"modified_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63223,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pain9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pain9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Pain","asset_file_size":104537,"modified_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63222,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_amazed9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Amazed9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Amazed","asset_file_size":125299,"modified_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63221,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_things9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Things9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Things","asset_file_size":171494,"modified_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63220,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: