นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_do7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","id":63042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Do7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","media_folder_id":41,"description":"Do","created_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":476208}
 • Tiny_happiness6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","id":63041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":537046}
 • Tiny_heaven6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","id":63040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Heaven6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"Heaven","created_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":660769}
 • Tiny_different7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","id":63039,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Different7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Different","created_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":537699}
 • Tiny_deserve7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","id":63038,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Deserve7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","media_folder_id":41,"description":"Deserve","created_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":494382}
 • Tiny_child7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","id":63037,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Child7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Child","created_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":496721}
 • Tiny_life7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","id":63036,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":535205}
 • Tiny_look7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","id":63035,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Look7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","media_folder_id":41,"description":"Look","created_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":545059}
 • Tiny_love6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:58:49 +0700","id":63034,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:49 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/07/07 09:58:42 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:58:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":548447}
 • Tiny_noise7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:58:25 +0700","id":63033,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Noise7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:25 +0700","media_folder_id":41,"description":"Noise","created_at":"2019/07/07 09:58:19 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:58:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":602242}
 • Tiny_test6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","id":63032,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Test6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Test","created_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":429391}
 • Tiny_start6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","id":63031,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Start6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","media_folder_id":41,"description":"Start","created_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":660769}
 • Tiny_smile7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","id":63030,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Smile7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","media_folder_id":41,"description":"Smile","created_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":595517}
 • Tiny_silence7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","id":63029,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Silence7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","media_folder_id":41,"description":"Silence","created_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":658152}
 • Tiny_trouble6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","id":63028,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Trouble6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Trouble","created_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":567382}
 • Tiny_world6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","id":63027,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"World6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","media_folder_id":41,"description":"World","created_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":575458}
 • Tiny_worry7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:55:35 +0700","id":63026,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Worry7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:55:35 +0700","media_folder_id":41,"description":"Worry","created_at":"2019/07/07 09:55:31 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":636005}
 • Tiny_soul7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:54:41 +0700","id":63025,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Soul7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:54:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Soul","created_at":"2019/07/07 09:54:36 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:54:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":763087}
 • Tiny_rich6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:54:07 +0700","id":63024,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Rich6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:54:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"Rich","created_at":"2019/07/07 09:53:58 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:53:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":895249}
 • Tiny_need7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:53:32 +0700","id":63023,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Need7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:53:32 +0700","media_folder_id":41,"description":"Need","created_at":"2019/07/07 09:53:23 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:53:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":878328}
 • Tiny_love7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:53:03 +0700","id":63022,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:53:03 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/07/07 09:52:55 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:52:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":782876}
 • Tiny_kindness7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:51:48 +0700","id":63021,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kindness7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:51:48 +0700","media_folder_id":41,"description":"Kindness","created_at":"2019/07/07 09:51:39 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:51:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":966273}
 • Tiny_happen7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:51:09 +0700","id":63020,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happen7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:51:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happen","created_at":"2019/07/07 09:51:01 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:51:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":908506}
 • Tiny_good7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:50:40 +0700","id":63019,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Good7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:50:40 +0700","media_folder_id":41,"description":"Good","created_at":"2019/07/07 09:50:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:50:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":526320}
 • Tiny_forget7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:50:15 +0700","id":63018,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Forget7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:50:15 +0700","media_folder_id":41,"description":"Forget","created_at":"2019/07/07 09:50:05 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:50:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":707055}
ขนาดย่อ: