นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_children9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Children","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","asset_file_name":"Children9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115556,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_today9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Today","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","asset_file_name":"Today9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74185,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_blessed9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Blessed","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","asset_file_name":"Blessed9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152520,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_know9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Know","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","asset_file_name":"Know9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260810,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_count9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Count","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","asset_file_name":"Count9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155625,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_matter9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Matter","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","asset_file_name":"Matter9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246311,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_pain9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Pain","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","asset_file_name":"Pain9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104537,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_amazed9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Amazed","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","asset_file_name":"Amazed9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125299,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_things9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Things","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","asset_file_name":"Things9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171494,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: