นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

Main > anothai.p

No folder found
 • Ico64_courage30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","id":62979,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Courage30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","media_folder_id":41,"description":"Courage","created_at":"2019/05/31 00:24:49 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:26:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":919421}
 • Ico64_do30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","id":62978,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Do30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","media_folder_id":41,"description":"Do","created_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":999107}
 • Ico64_forward30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","id":62977,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Forward30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","media_folder_id":41,"description":"Forward","created_at":"2019/05/31 00:23:36 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":740270}
 • Ico64_fuel30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","id":62976,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fuel30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","media_folder_id":41,"description":"Fuel","created_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":801005}
 • Ico64_doubt30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","id":62975,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Doubt30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Doubt","created_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":974790}
 • Ico64_hold30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","id":62974,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hold30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Hold","created_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":542205}
 • Ico64_home30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:21:38 +0700","id":62973,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Home30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:21:38 +0700","media_folder_id":41,"description":"Home","created_at":"2019/05/31 00:21:33 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":525891}
 • Ico64_gifted30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:21:19 +0700","id":62972,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Gifted30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:21:19 +0700","media_folder_id":41,"description":"Gifted","created_at":"2019/05/31 00:21:10 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":955449}
 • Ico64_light30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:20:35 +0700","id":62971,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Light30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:20:35 +0700","media_folder_id":41,"description":"Light","created_at":"2019/05/31 00:20:29 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:20:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":947599}
 • Ico64_look30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:20:09 +0700","id":62970,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Look30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:20:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"Look","created_at":"2019/05/31 00:20:01 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:20:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":675686}
 • Ico64_load30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:19:39 +0700","id":62969,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Load30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:19:39 +0700","media_folder_id":41,"description":"Load","created_at":"2019/05/31 00:19:31 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:19:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":785759}
 • Ico64_mind30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:19:05 +0700","id":62968,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Mind30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:19:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"Mind","created_at":"2019/05/31 00:18:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":443476}
 • Ico64_moment30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:18:36 +0700","id":62967,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Moment30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:18:36 +0700","media_folder_id":41,"description":"Moment","created_at":"2019/05/31 00:18:31 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":742641}
 • Ico64_miracle30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:18:12 +0700","id":62966,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Miracle30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:18:12 +0700","media_folder_id":41,"description":"Miracle","created_at":"2019/05/31 00:18:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":660952}
 • Ico64_promise30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:17:27 +0700","id":62965,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Promise30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:17:27 +0700","media_folder_id":41,"description":"Promise","created_at":"2019/05/31 00:17:19 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:17:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":873378}
 • Ico64_soul30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:17:03 +0700","id":62964,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Soul30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:17:03 +0700","media_folder_id":41,"description":"Soul","created_at":"2019/05/31 00:16:55 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:16:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":430811}
 • Ico64_stress30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:16:34 +0700","id":62963,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Stress30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:16:34 +0700","media_folder_id":41,"description":"Stress","created_at":"2019/05/31 00:16:27 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:16:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":661005}
 • Ico64_success30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:15:55 +0700","id":62962,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Success30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:15:55 +0700","media_folder_id":41,"description":"Success","created_at":"2019/05/31 00:15:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:15:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":557443}
 • Ico64_strong30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:15:26 +0700","id":62961,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Strong30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:15:26 +0700","media_folder_id":41,"description":"Strong","created_at":"2019/05/31 00:15:20 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:15:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":969519}
 • Ico64_think30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:14:42 +0700","id":62960,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Think30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:14:42 +0700","media_folder_id":41,"description":"Think","created_at":"2019/05/31 00:14:35 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:14:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":485655}
 • Ico64_winner30may19 {"modified_at":"2019/05/31 00:14:18 +0700","id":62959,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Winner30May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:14:18 +0700","media_folder_id":41,"description":"Winner","created_at":"2019/05/31 00:14:11 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:14:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":451659}
 • Ico64_thankful12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:17:19 +0700","id":62930,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Thankful12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:17:19 +0700","media_folder_id":41,"description":"Thankful","created_at":"2019/05/13 00:17:16 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:17:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":573026}
 • Ico64_smile12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:15:46 +0700","id":62929,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Smile12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:15:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Smile","created_at":"2019/05/13 00:15:40 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:15:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":607779}
 • Ico64_rush12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:15:18 +0700","id":62928,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Rush12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:15:18 +0700","media_folder_id":41,"description":"Rush","created_at":"2019/05/13 00:15:15 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:15:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":433903}
 • Ico64_perfect12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:14:46 +0700","id":62927,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Perfect12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Perfect","created_at":"2019/05/13 00:14:42 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:14:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":527508}
 • Ico64_positive12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:14:28 +0700","id":62926,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Positive12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:28 +0700","media_folder_id":41,"description":"Positive","created_at":"2019/05/13 00:14:22 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:14:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":559267}
 • Ico64_peace12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:14:01 +0700","id":62925,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Peace12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Peace","created_at":"2019/05/13 00:13:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:13:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":590739}
 • Ico64_loving12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:12:22 +0700","id":62924,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Loving12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:12:22 +0700","media_folder_id":41,"description":"Loving","created_at":"2019/05/13 00:12:18 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:12:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":618443}
 • Ico64_life12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:11:14 +0700","id":62923,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:11:14 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/05/13 00:11:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:11:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":619278}
 • Ico64_laugh12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:10:51 +0700","id":62922,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Laugh12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:10:51 +0700","media_folder_id":41,"description":"Laugh","created_at":"2019/05/13 00:10:45 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:10:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":693677}
 • Ico64_journey12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:09:18 +0700","id":62921,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Journey12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:09:18 +0700","media_folder_id":41,"description":"Journey","created_at":"2019/05/13 00:09:13 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:09:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":446470}
 • Ico64_hurt12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:09:00 +0700","id":62920,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hurt12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:09:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Hurt","created_at":"2019/05/13 00:08:53 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:08:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":653334}
 • Ico64_happiness12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:08:38 +0700","id":62919,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:08:38 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/05/13 00:08:32 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:08:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":555211}
 • Ico64_force12may19 {"modified_at":"2019/05/12 23:47:43 +0700","id":62918,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Force12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:47:43 +0700","media_folder_id":41,"description":"Force","created_at":"2019/05/12 23:47:40 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:47:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":675330}
 • Ico64_focus12may19 {"modified_at":"2019/05/12 23:47:20 +0700","id":62917,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Focus12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:47:20 +0700","media_folder_id":41,"description":"Focus","created_at":"2019/05/12 23:47:15 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:47:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":547165}
 • Ico64_success12may19 {"modified_at":"2019/05/13 00:16:56 +0700","id":62916,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Success12May19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:16:56 +0700","media_folder_id":41,"description":"Success","created_at":"2019/05/12 23:46:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:16:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":703801}
Thumbnail Size: