นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_courage30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Courage","asset_updated_at":"2019/05/31 00:26:31 +0700","asset_file_name":"Courage30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":919421,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:24:49 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Ico64_do30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Do","asset_updated_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","asset_file_name":"Do30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":999107,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_forward30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Forward","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:35 +0700","asset_file_name":"Forward30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":740270,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:23:36 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_fuel30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Fuel","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","asset_file_name":"Fuel30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62976,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":801005,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_doubt30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Doubt","asset_updated_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","asset_file_name":"Doubt30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62975,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":974790,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_hold30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Hold","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","asset_file_name":"Hold30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":542205,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_home30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Home","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:33 +0700","asset_file_name":"Home30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":525891,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:21:33 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:21:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:21:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_gifted30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Gifted","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:10 +0700","asset_file_name":"Gifted30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62972,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":955449,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:21:10 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:21:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:21:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_light30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Light","asset_updated_at":"2019/05/31 00:20:29 +0700","asset_file_name":"Light30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62971,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":947599,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:20:29 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:20:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:20:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_look30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Look","asset_updated_at":"2019/05/31 00:20:01 +0700","asset_file_name":"Look30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":675686,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:20:01 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:20:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:20:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_load30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Load","asset_updated_at":"2019/05/31 00:19:31 +0700","asset_file_name":"Load30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":785759,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:19:31 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:19:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:19:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mind30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Mind","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:58 +0700","asset_file_name":"Mind30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62968,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":443476,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:18:58 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:19:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_moment30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:31 +0700","asset_file_name":"Moment30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62967,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":742641,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:18:31 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:18:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:18:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_miracle30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Miracle","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:06 +0700","asset_file_name":"Miracle30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":660952,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:18:06 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:18:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:18:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_promise30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Promise","asset_updated_at":"2019/05/31 00:17:19 +0700","asset_file_name":"Promise30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62965,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":873378,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:17:19 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:17:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:17:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_soul30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Soul","asset_updated_at":"2019/05/31 00:16:55 +0700","asset_file_name":"Soul30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62964,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":430811,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:16:55 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_stress30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Stress","asset_updated_at":"2019/05/31 00:16:27 +0700","asset_file_name":"Stress30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62963,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":661005,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:16:27 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:16:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:16:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_success30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Success","asset_updated_at":"2019/05/31 00:15:46 +0700","asset_file_name":"Success30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62962,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":557443,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:15:46 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:15:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:15:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_strong30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Strong","asset_updated_at":"2019/05/31 00:15:20 +0700","asset_file_name":"Strong30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62961,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":969519,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:15:20 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:15:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:15:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_think30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Think","asset_updated_at":"2019/05/31 00:14:35 +0700","asset_file_name":"Think30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":485655,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:14:35 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:14:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:14:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_winner30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Winner","asset_updated_at":"2019/05/31 00:14:11 +0700","asset_file_name":"Winner30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":451659,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:14:11 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:14:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:14:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_thankful12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Thankful","asset_updated_at":"2019/05/13 00:17:16 +0700","asset_file_name":"Thankful12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":573026,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:17:16 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:17:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:17:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_smile12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Smile","asset_updated_at":"2019/05/13 00:15:40 +0700","asset_file_name":"Smile12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":607779,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:15:40 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:15:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:15:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_rush12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Rush","asset_updated_at":"2019/05/13 00:15:15 +0700","asset_file_name":"Rush12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":433903,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:15:15 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:15:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:15:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_perfect12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Perfect","asset_updated_at":"2019/05/13 00:14:42 +0700","asset_file_name":"Perfect12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":527508,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:14:42 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:14:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_positive12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Positive","asset_updated_at":"2019/05/13 00:14:22 +0700","asset_file_name":"Positive12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62926,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":559267,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:14:22 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:14:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_peace12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Peace","asset_updated_at":"2019/05/13 00:13:58 +0700","asset_file_name":"Peace12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62925,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":590739,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:13:58 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:14:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_loving12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Loving","asset_updated_at":"2019/05/13 00:12:18 +0700","asset_file_name":"Loving12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62924,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":618443,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:12:18 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:12:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:12:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/05/13 00:11:08 +0700","asset_file_name":"Life12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62923,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":619278,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:11:08 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:11:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:11:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_laugh12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Laugh","asset_updated_at":"2019/05/13 00:10:45 +0700","asset_file_name":"Laugh12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62922,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":693677,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:10:45 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:10:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:10:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_journey12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Journey","asset_updated_at":"2019/05/13 00:09:13 +0700","asset_file_name":"Journey12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62921,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":446470,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:09:13 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:09:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:09:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_hurt12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Hurt","asset_updated_at":"2019/05/13 00:08:53 +0700","asset_file_name":"Hurt12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62920,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":653334,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:08:53 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:09:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:09:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiness12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happiness","asset_updated_at":"2019/05/13 00:08:32 +0700","asset_file_name":"Happiness12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62919,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":555211,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/13 00:08:32 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:08:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:08:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_force12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Force","asset_updated_at":"2019/05/12 23:47:40 +0700","asset_file_name":"Force12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62918,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":675330,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/12 23:47:40 +0700","modified_at":"2019/05/12 23:47:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:47:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_focus12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Focus","asset_updated_at":"2019/05/12 23:47:15 +0700","asset_file_name":"Focus12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62917,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":547165,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/12 23:47:15 +0700","modified_at":"2019/05/12 23:47:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:47:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_success12may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Success","asset_updated_at":"2019/05/13 00:16:54 +0700","asset_file_name":"Success12May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62916,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":703801,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/12 23:46:46 +0700","modified_at":"2019/05/13 00:16:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:16:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: