นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_love6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Love6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Love","created_at":"2019/07/07 09:58:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:58:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:58:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:58:49 +0700","id":63034,"asset_file_size":548447}
 • Ico64_noise7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Noise7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Noise","created_at":"2019/07/07 09:58:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:58:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:58:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:58:25 +0700","id":63033,"asset_file_size":602242}
 • Ico64_test6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Test6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Test","created_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","id":63032,"asset_file_size":429391}
 • Ico64_start6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Start6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Start","created_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","id":63031,"asset_file_size":660769}
 • Ico64_smile7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Smile7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Smile","created_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","id":63030,"asset_file_size":595517}
 • Ico64_silence7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Silence7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Silence","created_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","id":63029,"asset_file_size":658152}
 • Ico64_trouble6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Trouble6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Trouble","created_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","id":63028,"asset_file_size":567382}
 • Ico64_world6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"World6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"World","created_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","id":63027,"asset_file_size":575458}
 • Ico64_worry7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Worry7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Worry","created_at":"2019/07/07 09:55:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:55:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:55:35 +0700","id":63026,"asset_file_size":636005}
 • Ico64_soul7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Soul7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Soul","created_at":"2019/07/07 09:54:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:54:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:54:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:54:41 +0700","id":63025,"asset_file_size":763087}
 • Ico64_rich6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Rich6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Rich","created_at":"2019/07/07 09:53:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:53:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:54:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:54:07 +0700","id":63024,"asset_file_size":895249}
 • Ico64_need7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Need7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Need","created_at":"2019/07/07 09:53:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:53:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:53:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:53:32 +0700","id":63023,"asset_file_size":878328}
 • Ico64_love7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Love7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Love","created_at":"2019/07/07 09:52:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:52:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:53:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:53:03 +0700","id":63022,"asset_file_size":782876}
 • Ico64_kindness7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Kindness7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Kindness","created_at":"2019/07/07 09:51:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:51:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:51:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:51:48 +0700","id":63021,"asset_file_size":966273}
 • Ico64_happen7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Happen7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Happen","created_at":"2019/07/07 09:51:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:51:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:51:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:51:09 +0700","id":63020,"asset_file_size":908506}
 • Ico64_good7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Good7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Good","created_at":"2019/07/07 09:50:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:50:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:50:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:50:40 +0700","id":63019,"asset_file_size":526320}
 • Ico64_forget7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Forget7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Forget","created_at":"2019/07/07 09:50:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:50:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:50:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:50:15 +0700","id":63018,"asset_file_size":707055}
 • Ico64_bless6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Bless6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Bless","created_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","id":63017,"asset_file_size":655694}
 • Ico64_beauty7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Beauty7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Beauty","created_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","id":63016,"asset_file_size":584590}
 • Ico64_change7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Change7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Change","created_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","id":63015,"asset_file_size":667106}
 • Ico64_truth24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Truth24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Truth","created_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","id":63014,"asset_file_size":500562}
 • Ico64_stay24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Stay24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Stay","created_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","id":63013,"asset_file_size":531414}
 • Ico64_special24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Special24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Special","created_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","id":63012,"asset_file_size":970746}
 • Ico64_peace24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Peace24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Peace","created_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","id":63011,"asset_file_size":574437}
 • Ico64_love24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Love24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Love","created_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","id":63010,"asset_file_size":664016}
 • Ico64_life24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Life","created_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","id":63009,"asset_file_size":533501}
 • Ico64_say24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Say24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Say","created_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","id":63008,"asset_file_size":964315}
 • Ico64_goal24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Goal24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Goal","created_at":"2019/06/24 23:27:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:27:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:27:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:27:51 +0700","id":63007,"asset_file_size":600388}
 • Ico64_judge24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Judge24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Judge","created_at":"2019/06/24 23:27:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:27:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:27:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:27:21 +0700","id":63006,"asset_file_size":747127}
 • Ico64_character24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Character24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Character","created_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","id":63005,"asset_file_size":734456}
 • Ico64_courage24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Courage24JUn19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Courage","created_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","id":63004,"asset_file_size":984309}
 • Ico64_alone24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Alone24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Alone","created_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","id":63003,"asset_file_size":550679}
 • Ico64_better24jun19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Better24Jun19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Better","created_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","id":63002,"asset_file_size":727119}
 • Ico64_beauty30may19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Beauty30May19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Beauty","created_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","id":62982,"asset_file_size":492989}
 • Ico64_belief30may19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Belief30May19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Belief","created_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","id":62981,"asset_file_size":625907}
 • Ico64_beyourself30may19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Beyourself30May19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Beyourself","created_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","id":62980,"asset_file_size":673217}
ขนาดย่อ: