นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_expensive30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Expensive30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:28:43 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:28:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:28:50 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Expensive","asset_file_size":138072,"modified_at":"2019/11/30 15:28:50 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63324,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_mask30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mask30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:28:19 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:28:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:28:26 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Mask","asset_file_size":126332,"modified_at":"2019/11/30 15:28:26 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63323,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nourish30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nourish30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:27:38 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:27:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Nourish","asset_file_size":201225,"modified_at":"2019/11/30 15:27:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63322,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_wise30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Wise30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:27:17 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:27:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:27:23 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Wise","asset_file_size":95305,"modified_at":"2019/11/30 15:27:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63321,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_stop30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Stop30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:26:53 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:26:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:26:59 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Stop","asset_file_size":138890,"modified_at":"2019/11/30 15:26:59 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63320,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_enemy30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Enemy30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:26:24 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:26:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:26:30 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Enemy","asset_file_size":178668,"modified_at":"2019/11/30 15:26:30 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63319,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_education30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Education30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:25:39 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:25:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:25:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Education","asset_file_size":124758,"modified_at":"2019/11/30 15:25:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63318,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_use30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Use30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:25:13 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:25:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:25:17 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Use","asset_file_size":135091,"modified_at":"2019/11/30 15:25:17 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63317,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bestprep9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BestPrep9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"BestPrep","asset_file_size":188613,"modified_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63229,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: