นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_expensive30nov19 {"modified_at":"2019/11/30 15:28:50 +0700","id":63324,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Expensive30Nov19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:28:50 +0700","media_folder_id":41,"description":"Expensive","created_at":"2019/11/30 15:28:43 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:28:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138072}
  • Small_mask30nov19 {"modified_at":"2019/11/30 15:28:26 +0700","id":63323,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Mask30Nov19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:28:26 +0700","media_folder_id":41,"description":"Mask","created_at":"2019/11/30 15:28:19 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:28:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":126332}
  • Small_nourish30nov19 {"modified_at":"2019/11/30 15:27:46 +0700","id":63322,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nourish30Nov19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:27:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Nourish","created_at":"2019/11/30 15:27:38 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:27:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":201225}
  • Small_wise30nov19 {"modified_at":"2019/11/30 15:27:23 +0700","id":63321,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Wise30Nov19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:27:23 +0700","media_folder_id":41,"description":"Wise","created_at":"2019/11/30 15:27:17 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:27:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95305}
  • Small_stop30nov19 {"modified_at":"2019/11/30 15:26:59 +0700","id":63320,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Stop30Nov19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:26:59 +0700","media_folder_id":41,"description":"Stop","created_at":"2019/11/30 15:26:53 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:26:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138890}
  • Small_enemy30nov19 {"modified_at":"2019/11/30 15:26:30 +0700","id":63319,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Enemy30Nov19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:26:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Enemy","created_at":"2019/11/30 15:26:24 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:26:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":178668}
  • Small_education30nov19 {"modified_at":"2019/11/30 15:25:46 +0700","id":63318,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Education30Nov19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:25:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Education","created_at":"2019/11/30 15:25:39 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:25:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":124758}
  • Small_use30nov19 {"modified_at":"2019/11/30 15:25:17 +0700","id":63317,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Use30Nov19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:25:17 +0700","media_folder_id":41,"description":"Use","created_at":"2019/11/30 15:25:13 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:25:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135091}
  • Small_bestprep9oct19 {"modified_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","id":63229,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BestPrep9Oct19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","media_folder_id":41,"description":"BestPrep","created_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":188613}
ขนาดย่อ: