นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pain24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Pain","asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","asset_file_name":"Pain24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63128,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":968799,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_music24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Music","asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","asset_file_name":"Music24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63127,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":809292,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_look24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Look","asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","asset_file_name":"Look24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63126,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":562747,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","asset_file_name":"Life24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63125,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":631696,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_learned24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Learned","asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","asset_file_name":"Learned24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63124,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":698516,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiness24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happiness","asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","asset_file_name":"Happiness24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63123,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":496872,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_friends24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Friends","asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","asset_file_name":"Friends24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63122,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":522802,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_loyalty24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Loyalty","asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","asset_file_name":"LOyalty24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63121,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":681093,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_change24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Change","asset_updated_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","asset_file_name":"Change24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":567772,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_circle24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Circle","asset_updated_at":"2019/08/24 17:16:53 +0700","asset_file_name":"Circle24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63119,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":580586,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:16:53 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:16:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:16:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_respect5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Respect","asset_updated_at":"2019/08/05 16:36:15 +0700","asset_file_name":"Respect5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63102,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":661960,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:36:15 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:36:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:36:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_vision5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Vision","asset_updated_at":"2019/08/05 16:32:30 +0700","asset_file_name":"Vision5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63101,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":806834,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:32:30 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:32:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:32:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_right5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Right","asset_updated_at":"2019/08/05 16:31:51 +0700","asset_file_name":"Right5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63100,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":589437,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:31:51 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:32:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:32:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_relationship5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Relationship","asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:38 +0700","asset_file_name":"Relationship5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63099,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":661111,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:26:38 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_price5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Price","asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:10 +0700","asset_file_name":"Price5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63098,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":690232,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:26:10 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:26:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:26:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_people5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"People","asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:02 +0700","asset_file_name":"People5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":522254,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:26:02 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:26:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:26:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_perfect5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Perfect","asset_updated_at":"2019/08/05 16:22:41 +0700","asset_file_name":"Perfect5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":638249,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:22:41 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:22:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:22:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_kind5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Kind","asset_updated_at":"2019/08/05 16:22:09 +0700","asset_file_name":"Kind5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":713509,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:22:09 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:22:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:22:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_path5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Path","asset_updated_at":"2019/08/05 16:21:22 +0700","asset_file_name":"Path5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":667416,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:21:22 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:21:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:21:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/08/05 16:20:11 +0700","asset_file_name":"Life5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":692297,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:20:11 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:20:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:20:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiness6aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happiness","asset_updated_at":"2019/08/05 16:19:39 +0700","asset_file_name":"Happiness6Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63092,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":644699,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:19:39 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:19:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:19:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_back5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Back","asset_updated_at":"2019/08/05 16:11:32 +0700","asset_file_name":"Back5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63091,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":748256,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:11:32 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:11:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:11:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_ask5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Ask","asset_updated_at":"2019/08/05 16:09:36 +0700","asset_file_name":"Ask5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":553238,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:09:36 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:09:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:09:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_accomplish8aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Accomplish","asset_updated_at":"2019/08/05 16:08:56 +0700","asset_file_name":"Accomplish8Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63089,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":542693,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:08:56 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:09:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:09:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_compare5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Compare","asset_updated_at":"2019/08/05 16:08:18 +0700","asset_file_name":"Compare5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":547994,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:08:18 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:08:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:08:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_freedom5aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Freedom","asset_updated_at":"2019/08/05 16:04:01 +0700","asset_file_name":"Freedom5Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63087,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":612390,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/05 16:04:01 +0700","modified_at":"2019/08/05 16:04:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:04:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_family6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Family","asset_updated_at":"2019/07/07 10:02:33 +0700","asset_file_name":"Family6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":679259,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:02:33 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:02:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:02:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_faces6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Faces","asset_updated_at":"2019/07/07 10:02:09 +0700","asset_file_name":"Faces6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":671298,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:02:09 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:02:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:02:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_do7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Do","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","asset_file_name":"Do7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":476208,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiness6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happiness","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","asset_file_name":"Happiness6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63041,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":537046,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_heaven6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Heaven","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","asset_file_name":"Heaven6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":660769,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_different7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Different","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","asset_file_name":"Different7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":537699,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_deserve7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Deserve","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","asset_file_name":"Deserve7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63038,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":494382,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_child7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Child","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","asset_file_name":"Child7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":496721,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","asset_file_name":"Life7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63036,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":535205,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_look7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Look","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","asset_file_name":"Look7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63035,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":545059,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: