นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pain24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Pain24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Pain","created_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","id":63128,"asset_file_size":968799}
 • Ico64_music24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Music24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Music","created_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","id":63127,"asset_file_size":809292}
 • Ico64_look24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Look24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Look","created_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","id":63126,"asset_file_size":562747}
 • Ico64_life24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Life","created_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","id":63125,"asset_file_size":631696}
 • Ico64_learned24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Learned24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Learned","created_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","id":63124,"asset_file_size":698516}
 • Ico64_happiness24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Happiness24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Happiness","created_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","id":63123,"asset_file_size":496872}
 • Ico64_friends24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Friends24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Friends","created_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","id":63122,"asset_file_size":522802}
 • Ico64_loyalty24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"LOyalty24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Loyalty","created_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","id":63121,"asset_file_size":681093}
 • Ico64_change24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Change24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Change","created_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","id":63120,"asset_file_size":567772}
 • Ico64_circle24aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Circle24Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Circle","created_at":"2019/08/24 17:16:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/24 17:16:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/24 17:16:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/24 17:16:58 +0700","id":63119,"asset_file_size":580586}
 • Ico64_respect5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Respect5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Respect","created_at":"2019/08/05 16:36:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:36:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:36:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:36:21 +0700","id":63102,"asset_file_size":661960}
 • Ico64_vision5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Vision5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Vision","created_at":"2019/08/05 16:32:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:32:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:32:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:32:40 +0700","id":63101,"asset_file_size":806834}
 • Ico64_right5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Right5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Right","created_at":"2019/08/05 16:31:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:31:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:32:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:32:00 +0700","id":63100,"asset_file_size":589437}
 • Ico64_relationship5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Relationship5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Relationship","created_at":"2019/08/05 16:26:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:26:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:26:45 +0700","id":63099,"asset_file_size":661111}
 • Ico64_price5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Price5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Price","created_at":"2019/08/05 16:26:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:26:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:26:15 +0700","id":63098,"asset_file_size":690232}
 • Ico64_people5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"People5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"People","created_at":"2019/08/05 16:26:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:26:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:26:11 +0700","id":63097,"asset_file_size":522254}
 • Ico64_perfect5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Perfect5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Perfect","created_at":"2019/08/05 16:22:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:22:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:22:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:22:50 +0700","id":63096,"asset_file_size":638249}
 • Ico64_kind5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Kind5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Kind","created_at":"2019/08/05 16:22:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:22:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:22:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:22:15 +0700","id":63095,"asset_file_size":713509}
 • Ico64_path5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Path5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Path","created_at":"2019/08/05 16:21:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:21:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:21:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:21:30 +0700","id":63094,"asset_file_size":667416}
 • Ico64_life5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Life","created_at":"2019/08/05 16:20:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:20:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:20:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:20:20 +0700","id":63093,"asset_file_size":692297}
 • Ico64_happiness6aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Happiness6Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Happiness","created_at":"2019/08/05 16:19:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:19:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:19:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:19:45 +0700","id":63092,"asset_file_size":644699}
 • Ico64_back5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Back5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Back","created_at":"2019/08/05 16:11:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:11:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:11:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:11:39 +0700","id":63091,"asset_file_size":748256}
 • Ico64_ask5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Ask5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Ask","created_at":"2019/08/05 16:09:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:09:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:09:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:09:44 +0700","id":63090,"asset_file_size":553238}
 • Ico64_accomplish8aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Accomplish8Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Accomplish","created_at":"2019/08/05 16:08:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:08:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:09:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:09:05 +0700","id":63089,"asset_file_size":542693}
 • Ico64_compare5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Compare5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Compare","created_at":"2019/08/05 16:08:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:08:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:08:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:08:25 +0700","id":63088,"asset_file_size":547994}
 • Ico64_freedom5aug19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Freedom5Aug19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Freedom","created_at":"2019/08/05 16:04:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 16:04:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/05 16:04:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/05 16:04:09 +0700","id":63087,"asset_file_size":612390}
 • Ico64_family6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Family6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Family","created_at":"2019/07/07 10:02:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 10:02:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 10:02:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 10:02:36 +0700","id":63044,"asset_file_size":679259}
 • Ico64_faces6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Faces6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Faces","created_at":"2019/07/07 10:02:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 10:02:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 10:02:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 10:02:13 +0700","id":63043,"asset_file_size":671298}
 • Ico64_do7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Do7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Do","created_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","id":63042,"asset_file_size":476208}
 • Ico64_happiness6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Happiness6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Happiness","created_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","id":63041,"asset_file_size":537046}
 • Ico64_heaven6jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Heaven6Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Heaven","created_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","id":63040,"asset_file_size":660769}
 • Ico64_different7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Different7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Different","created_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","id":63039,"asset_file_size":537699}
 • Ico64_deserve7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Deserve7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Deserve","created_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","id":63038,"asset_file_size":494382}
 • Ico64_child7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Child7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Child","created_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","id":63037,"asset_file_size":496721}
 • Ico64_life7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Life","created_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","id":63036,"asset_file_size":535205}
 • Ico64_look7jul19 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Look7Jul19.PNG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Look","created_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","id":63035,"asset_file_size":545059}
ขนาดย่อ: