นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_friend30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Friend","asset_updated_at":"2019/11/30 15:40:28 +0700","asset_file_name":"Friend30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235944,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:40:28 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:40:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:40:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_become30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Become","asset_updated_at":"2019/11/30 15:39:45 +0700","asset_file_name":"Become30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63332,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96656,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:39:45 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:39:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:39:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_have30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Have","asset_updated_at":"2019/11/30 15:38:54 +0700","asset_file_name":"Have30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63331,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75255,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:38:54 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:39:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_own30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Own","asset_updated_at":"2019/11/30 15:38:25 +0700","asset_file_name":"Own30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122356,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:38:25 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:38:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:38:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_happiest30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happies","asset_updated_at":"2019/11/30 15:37:58 +0700","asset_file_name":"Happiest30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111444,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:37:58 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:38:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:38:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_life30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/11/30 15:33:19 +0700","asset_file_name":"Life30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225510,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:33:19 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:33:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:33:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_memory30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Memory","asset_updated_at":"2019/11/30 15:32:22 +0700","asset_file_name":"Memory30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63327,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154255,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:32:22 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:32:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:32:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_yourself30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Yourself","asset_updated_at":"2019/11/30 15:31:30 +0700","asset_file_name":"Yourself30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63326,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197673,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:31:30 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:31:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_look30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Look","asset_updated_at":"2019/11/30 15:30:07 +0700","asset_file_name":"Look30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63325,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161889,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:30:07 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:30:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:30:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: