นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_resize8 {"modified_at":"2011/05/31 14:46:21 +0700","id":1396,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:21 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","created_at":"2007/12/07 00:25:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21808}
  • Small_resize7 {"modified_at":"2011/05/31 14:46:21 +0700","id":1395,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:21 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","created_at":"2007/12/07 00:24:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23605}
  • Small_resize6 {"modified_at":"2011/05/31 14:46:20 +0700","id":1394,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:20 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","created_at":"2007/12/07 00:24:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27386}
  • Small_resize5 {"modified_at":"2011/05/31 14:46:19 +0700","id":1393,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:19 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","created_at":"2007/12/07 00:24:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20033}
  • Small_resize4 {"modified_at":"2011/05/31 14:46:19 +0700","id":1392,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:19 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","created_at":"2007/12/07 00:24:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42562}
  • Small_resize3 {"modified_at":"2011/05/31 14:46:18 +0700","id":1391,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:18 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","created_at":"2007/12/07 00:23:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24690}
  • Small_resize2 {"modified_at":"2011/05/31 14:46:18 +0700","id":1390,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:18 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","created_at":"2007/12/07 00:23:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20063}
  • Small_resize1 {"modified_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","id":1389,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","created_at":"2007/12/07 00:22:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22179}
  • {"modified_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","id":1388,"commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/12/02 13:13:54 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":2,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ImageResizerPowertoySetup.exe","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Image Resizer \u0e02\u0e2d\u0e07 MicroSoft","created_at":"2007/12/07 00:21:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":532616}
ขนาดย่อ: