นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_grouptag {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GroupTag.jpg","created_at":"2007/12/18 00:00:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e19 Share.psu.ac.th\u003C/p\u003E","asset_file_size":16861,"modified_at":"2011/05/31 14:51:43 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1871,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0292 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0292.jpg","created_at":"2007/12/14 14:36:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2007/12/14 14:50:59 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49 Share.psu.ac.th\u003C/p\u003E","asset_file_size":491983,"modified_at":"2011/05/31 14:49:18 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1633,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_img_0291 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0291.jpg","created_at":"2007/12/14 14:36:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49 Share.psu.ac.th\u003C/p\u003E","asset_file_size":197593,"modified_at":"2011/05/31 14:49:17 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1632,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0290 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0290.jpg","created_at":"2007/12/14 14:35:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49 Share.psu.ac.th\u003C/p\u003E","asset_file_size":199650,"modified_at":"2011/05/31 14:49:16 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1631,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0289 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0289.jpg","created_at":"2007/12/14 14:33:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e42\u0e19\u0e23\u0e35 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e40\u0e2d\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0f\u0e23\u0e4c","asset_file_size":72004,"modified_at":"2011/05/31 14:49:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1629,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_resize13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"resize13.jpg","created_at":"2007/12/07 00:26:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_file_size":39775,"modified_at":"2011/05/31 14:46:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1400,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_resize11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"resize11.jpg","created_at":"2007/12/07 00:25:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_file_size":20498,"modified_at":"2011/05/31 14:46:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1399,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_resize9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"resize9.jpg","created_at":"2007/12/07 00:25:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_file_size":13113,"modified_at":"2011/05/31 14:46:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1398,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_resize10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"resize10.jpg","created_at":"2007/12/07 00:25:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_file_size":16676,"modified_at":"2011/05/31 14:46:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1397,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: