นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

Main > anothai.p

No folder found
  • Small_thirteen {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Thirteen.jpg","created_at":"2008/04/24 16:43:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 13 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":127392,"modified_at":"2011/05/31 15:37:21 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5973,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_twelve {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Twelve.jpg","created_at":"2008/04/24 16:42:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 12 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":108077,"modified_at":"2011/05/31 15:37:21 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5972,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_eleven {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Eleven.jpg","created_at":"2008/04/24 16:42:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":184301,"modified_at":"2011/05/31 15:37:20 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5971,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ten {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ten.jpg","created_at":"2008/04/24 16:42:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 10 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":149928,"modified_at":"2011/05/31 15:37:19 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5970,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nine {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nine.jpg","created_at":"2008/04/24 16:41:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;9 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":153882,"modified_at":"2011/05/31 15:37:19 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5969,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_eight {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Eight.jpg","created_at":"2008/04/24 16:41:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;8 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":131288,"modified_at":"2011/05/31 15:37:18 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5968,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_seven {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Seven.jpg","created_at":"2008/04/24 16:41:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 7\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":163454,"modified_at":"2011/05/31 15:37:18 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5967,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_six {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Six.jpg","created_at":"2008/04/24 16:40:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;6 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":148260,"modified_at":"2011/05/31 15:37:17 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5966,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_five {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Five.jpg","created_at":"2008/04/24 16:40:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;5 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_file_size":146913,"modified_at":"2011/05/31 15:37:16 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5964,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: