นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","id":1388,"commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/12/02 13:13:54 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":2,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ImageResizerPowertoySetup.exe","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Image Resizer \u0e02\u0e2d\u0e07 MicroSoft","created_at":"2007/12/07 00:21:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":532616}
ขนาดย่อ: