นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

Main > anothai.p

No folder found
  • Small_world30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"World","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","asset_file_name":"World30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127937,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_past30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Past","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","asset_file_name":"Past30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168610,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_millionaire30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Millionaire","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","asset_file_name":"Millionaire30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85090,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_strength30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Strength","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","asset_file_name":"Strength30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161247,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_passion30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Passion","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","asset_file_name":"Passion30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74102,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_proud30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Proud","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","asset_file_name":"Proud30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154951,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_nonsense30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Nonsense","asset_updated_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","asset_file_name":"Nonsense30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197697,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kids30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Kids","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","asset_file_name":"Kids30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151874,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_people30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"People","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","asset_file_name":"People30NOv19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157343,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: