นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_children9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Children","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","asset_file_name":"Children9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115556,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:44:08 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_today9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Today","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","asset_file_name":"Today9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74185,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:43:42 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_blessed9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Blessed","asset_updated_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","asset_file_name":"Blessed9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152520,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:43:18 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:43:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_know9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Know","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","asset_file_name":"Know9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260810,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:54 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_count9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Count","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","asset_file_name":"Count9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155625,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:29 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_matter9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Matter","asset_updated_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","asset_file_name":"Matter9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246311,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:42:03 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:42:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_pain9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Pain","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","asset_file_name":"Pain9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104537,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:41:38 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_amazed9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Amazed","asset_updated_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","asset_file_name":"Amazed9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125299,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:41:10 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:41:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_things9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Things","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","asset_file_name":"Things9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171494,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:40:45 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_anger9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Anger","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","asset_file_name":"Anger9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253267,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_suffer9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Suffer","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","asset_file_name":"Suffer9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147468,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_love9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:23 +0700","asset_file_name":"Love9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209208,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:39:24 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happy9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happy","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","asset_file_name":"Happy9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133704,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_moment9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","asset_file_name":"Moment9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70215,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mistakes8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Mistakes","asset_updated_at":"2019/09/09 00:46:23 +0700","asset_file_name":"Mistakes8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63156,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":732756,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:46:23 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:46:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:46:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_relationship8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Relationship","asset_updated_at":"2019/09/09 00:45:53 +0700","asset_file_name":"Relationship8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":451016,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:45:53 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:45:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:45:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_try8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Try","asset_updated_at":"2019/09/09 00:45:24 +0700","asset_file_name":"Try8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1003442,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:45:24 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:45:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:45:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_time8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Time","asset_updated_at":"2019/09/09 00:44:32 +0700","asset_file_name":"Time8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":983154,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:44:32 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:44:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:44:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_step8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Step","asset_updated_at":"2019/09/09 00:43:53 +0700","asset_file_name":"Step8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":913458,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:43:53 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:43:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:43:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_lost8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Lost","asset_updated_at":"2019/09/09 00:42:49 +0700","asset_file_name":"Lost8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":707090,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:42:49 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:42:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:42:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/09/09 00:42:11 +0700","asset_file_name":"Life8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63150,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":594798,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:42:11 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:42:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:42:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_junk8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Junk","asset_updated_at":"2019/09/09 00:41:44 +0700","asset_file_name":"Junk8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":846883,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:41:44 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:41:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:41:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_humility8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Humility","asset_updated_at":"2019/09/09 00:41:15 +0700","asset_file_name":"Humility8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63148,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":610607,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:41:15 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:41:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:41:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_home8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Home","asset_updated_at":"2019/09/09 00:40:48 +0700","asset_file_name":"Home8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63147,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":583651,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:40:48 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:40:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:40:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_future8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Future","asset_updated_at":"2019/09/09 00:40:20 +0700","asset_file_name":"Future8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":625196,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:40:20 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:40:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:40:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_fault8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Fault","asset_updated_at":"2019/09/09 00:39:48 +0700","asset_file_name":"Fault8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":709611,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:39:48 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:39:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:39:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_control8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Control","asset_updated_at":"2019/09/09 00:39:22 +0700","asset_file_name":"Control8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":620478,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:39:22 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:39:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:39:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_blessed8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Blessed","asset_updated_at":"2019/09/09 00:38:47 +0700","asset_file_name":"Blessed8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":564041,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:38:48 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:38:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:38:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_hands8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Hands","asset_updated_at":"2019/09/09 00:37:09 +0700","asset_file_name":"Hands8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":663177,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:37:09 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:37:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:37:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_change8sep19 {"member_only_commentable":true,"description":"Change","asset_updated_at":"2019/09/09 00:35:35 +0700","asset_file_name":"Change8Sep19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":821011,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/09/09 00:35:35 +0700","modified_at":"2019/09/09 00:35:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:35:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_version24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Version","asset_updated_at":"2019/08/24 17:24:41 +0700","asset_file_name":"Version24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":500937,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:24:41 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:24:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:24:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_time24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Time","asset_updated_at":"2019/08/24 17:24:17 +0700","asset_file_name":"Time24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63133,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":655891,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:24:17 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:24:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:24:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_thing24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Thing","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:53 +0700","asset_file_name":"Thing24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63132,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":472573,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:23:53 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:23:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_smile24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Smile","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:29 +0700","asset_file_name":"Smile24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63131,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":511456,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:23:29 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:23:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_path24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Path","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:03 +0700","asset_file_name":"Path24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63130,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":616442,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:23:03 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:23:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_painting24aug19 {"member_only_commentable":true,"description":"Painting","asset_updated_at":"2019/08/24 17:22:40 +0700","asset_file_name":"Painting24Aug19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63129,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":432950,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/08/24 17:22:40 +0700","modified_at":"2019/08/24 17:22:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:22:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: