นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_world30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"World30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"World","asset_file_size":127937,"modified_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63342,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_past30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Past30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Past","asset_file_size":168610,"modified_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63341,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_millionaire30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Millionaire30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Millionaire","asset_file_size":85090,"modified_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63340,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_strength30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Strength30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Strength","asset_file_size":161247,"modified_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63339,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_passion30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Passion30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Passion","asset_file_size":74102,"modified_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63338,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_proud30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Proud30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Proud","asset_file_size":154951,"modified_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63337,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nonsense30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nonsense30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Nonsense","asset_file_size":197697,"modified_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63336,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kids30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kids30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Kids","asset_file_size":151874,"modified_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63335,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_people30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"People30NOv19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"People","asset_file_size":157343,"modified_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63334,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: