นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_faces6jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Faces6Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 10:02:09 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:02:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:02:13 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Faces","asset_file_size":671298,"modified_at":"2019/07/07 10:02:13 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63043,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_do7jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Do7Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Do","asset_file_size":476208,"modified_at":"2019/07/07 10:01:51 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63042,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_happiness6jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Happiness6Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Happiness","asset_file_size":537046,"modified_at":"2019/07/07 10:01:30 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63041,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_heaven6jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Heaven6Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Heaven","asset_file_size":660769,"modified_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63040,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_different7jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Different7Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Different","asset_file_size":537699,"modified_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63039,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_deserve7jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Deserve7Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Deserve","asset_file_size":494382,"modified_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63038,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_child7jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Child7Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Child","asset_file_size":496721,"modified_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63037,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_life7jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life7Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Life","asset_file_size":535205,"modified_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63036,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_look7jul19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Look7Jul19.PNG","created_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Look","asset_file_size":545059,"modified_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63035,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: