นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_heart5nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Heart","asset_updated_at":"2018/11/06 13:19:48 +0700","asset_file_name":"Heart5Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62598,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":677872,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/06 13:19:48 +0700","modified_at":"2018/11/06 13:19:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 13:19:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_regret5nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Regret","asset_updated_at":"2018/11/06 13:19:16 +0700","asset_file_name":"Regret5Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62597,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":773746,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/06 13:19:16 +0700","modified_at":"2018/11/06 13:19:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 13:19:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life5nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2018/11/06 13:18:42 +0700","asset_file_name":"Life5Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":514317,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/06 13:18:42 +0700","modified_at":"2018/11/06 13:18:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 13:18:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_memory5nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Memory","asset_updated_at":"2018/11/06 13:18:11 +0700","asset_file_name":"Memory5Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62595,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":609348,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/06 13:18:11 +0700","modified_at":"2018/11/06 13:18:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 13:18:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_tell5nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Tell","asset_updated_at":"2018/11/06 13:17:05 +0700","asset_file_name":"Tell5Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62594,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":777753,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/06 13:17:05 +0700","modified_at":"2018/11/06 13:17:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 13:17:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_say1nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Say","asset_updated_at":"2018/11/01 21:30:00 +0700","asset_file_name":"Say1Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":773938,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/01 21:30:00 +0700","modified_at":"2018/11/01 21:30:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/01 21:30:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_forward1nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Forward","asset_updated_at":"2018/11/01 21:29:26 +0700","asset_file_name":"Forward1Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62592,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":569997,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/01 21:29:26 +0700","modified_at":"2018/11/01 21:29:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/01 21:29:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_seek1nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Seek","asset_updated_at":"2018/11/01 21:28:42 +0700","asset_file_name":"Seek1Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62591,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":532393,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/01 21:28:43 +0700","modified_at":"2018/11/01 21:28:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/01 21:28:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_health1nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Health","asset_updated_at":"2018/11/01 21:28:04 +0700","asset_file_name":"Health1Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62590,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":444744,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/01 21:28:04 +0700","modified_at":"2018/11/01 21:28:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/01 21:28:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_change1nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Change","asset_updated_at":"2018/11/01 21:27:25 +0700","asset_file_name":"Change1Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62589,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":628856,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/01 21:27:25 +0700","modified_at":"2018/11/01 21:27:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/01 21:27:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_strong22oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Strong","asset_updated_at":"2018/10/24 17:13:42 +0700","asset_file_name":"Strong22Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":596720,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/24 17:13:42 +0700","modified_at":"2018/10/24 17:13:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/24 17:13:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_action22oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Action","asset_updated_at":"2018/10/24 17:13:17 +0700","asset_file_name":"Action22Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62587,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":590373,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/24 17:13:17 +0700","modified_at":"2018/10/24 17:13:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/24 17:13:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mistakes22oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Mistakes","asset_updated_at":"2018/10/24 17:12:54 +0700","asset_file_name":"Mistakes22Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":458968,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/24 17:12:54 +0700","modified_at":"2018/10/24 17:13:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/24 17:13:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_self22oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Self","asset_updated_at":"2018/10/24 17:12:29 +0700","asset_file_name":"Self22Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":404651,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/24 17:12:29 +0700","modified_at":"2018/10/24 17:12:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/24 17:12:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_forgive22oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Forgive","asset_updated_at":"2018/10/24 17:12:04 +0700","asset_file_name":"Forgive22Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":605573,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/24 17:12:04 +0700","modified_at":"2018/10/24 17:12:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/24 17:12:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_wise22oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Wise","asset_updated_at":"2018/10/24 17:11:36 +0700","asset_file_name":"Wise22Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":437455,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/24 17:11:36 +0700","modified_at":"2018/10/24 17:11:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/24 17:11:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_laugh22oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Laugh","asset_updated_at":"2018/10/24 17:11:09 +0700","asset_file_name":"Laugh22Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62582,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":577643,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/24 17:11:09 +0700","modified_at":"2018/10/24 17:11:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/24 17:11:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_grant22oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Grant","asset_updated_at":"2018/10/24 17:09:26 +0700","asset_file_name":"Grant22Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":578831,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/24 17:09:26 +0700","modified_at":"2018/10/24 17:09:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/24 17:09:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_courageous5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Courageous","asset_updated_at":"2018/10/06 10:02:24 +0700","asset_file_name":"Courageous5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62572,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":624175,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 10:02:24 +0700","modified_at":"2018/10/06 10:02:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 10:02:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_freedom5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"freedom","asset_updated_at":"2018/10/06 10:01:05 +0700","asset_file_name":"Freedom5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62571,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":901006,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 10:01:05 +0700","modified_at":"2018/10/06 10:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 10:01:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_effort5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"effort","asset_updated_at":"2018/10/06 10:00:32 +0700","asset_file_name":"Effort5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62570,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":805254,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 10:00:33 +0700","modified_at":"2018/10/06 10:00:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 10:00:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_days5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Days","asset_updated_at":"2018/10/06 00:23:07 +0700","asset_file_name":"Days5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":568280,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 00:23:07 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:23:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 00:23:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_expect5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Expect","asset_updated_at":"2018/10/06 00:22:09 +0700","asset_file_name":"Expect5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62568,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":667521,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 00:22:09 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:22:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 00:22:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2018/10/06 00:21:32 +0700","asset_file_name":"Life5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62567,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":629449,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 00:21:32 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:21:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 00:21:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_strong5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"Strong","asset_updated_at":"2018/10/06 00:20:55 +0700","asset_file_name":"Strong5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62566,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":699285,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 00:20:55 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:20:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 00:20:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_busy5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"busy","asset_updated_at":"2018/10/06 00:20:13 +0700","asset_file_name":"Busy5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62565,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":635898,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 00:20:13 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:20:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 00:20:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_place5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2018/10/06 00:19:31 +0700","asset_file_name":"Place5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62564,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":662133,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 00:19:31 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:19:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 00:19:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_define5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e19","asset_updated_at":"2018/10/06 00:18:45 +0700","asset_file_name":"Define5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62563,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":585348,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 00:18:45 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:18:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 00:18:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_remember5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e14\u0e08\u0e33","asset_updated_at":"2018/10/06 00:17:57 +0700","asset_file_name":"Remember5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62562,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":687195,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/06 00:17:57 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:18:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/06 00:18:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_land5oct18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e21\u0e23\u0e14\u0e01","asset_updated_at":"2018/10/05 23:16:48 +0700","asset_file_name":"Land5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62561,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":693261,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/10/05 23:16:48 +0700","modified_at":"2018/10/05 23:16:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/05 23:16:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happilysep18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2018/09/21 16:21:26 +0700","asset_file_name":"HappilySep18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":513887,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/09/21 16:21:26 +0700","modified_at":"2018/09/21 16:21:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/21 16:21:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_sunshinesep18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2018/09/21 16:20:49 +0700","asset_file_name":"SunshineSep18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":779725,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/09/21 16:20:49 +0700","modified_at":"2018/09/21 16:20:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/21 16:20:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_appreciatesep18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e0a\u0e21","asset_updated_at":"2018/09/21 16:20:11 +0700","asset_file_name":"AppreciateSep18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":696226,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/09/21 16:20:11 +0700","modified_at":"2018/09/21 16:20:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/21 16:20:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_love16sep18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2018/09/21 16:19:34 +0700","asset_file_name":"Love16Sep18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":721584,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/09/21 16:19:34 +0700","modified_at":"2018/09/21 16:19:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/21 16:19:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_handicapsep18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2018/09/21 16:18:57 +0700","asset_file_name":"HandicapSep18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":502293,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/09/21 16:18:57 +0700","modified_at":"2018/09/21 16:19:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/21 16:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_act16sep18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33","asset_updated_at":"2018/09/21 16:18:17 +0700","asset_file_name":"Act16Sep18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":659989,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/09/21 16:18:17 +0700","modified_at":"2018/09/21 16:18:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/21 16:18:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: