นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_path5aug19 {"modified_at":"2019/08/05 16:21:30 +0700","id":63094,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Path5Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:21:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Path","created_at":"2019/08/05 16:21:22 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:21:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":667416}
  • Small_life5aug19 {"modified_at":"2019/08/05 16:20:20 +0700","id":63093,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life5Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:20:20 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/08/05 16:20:11 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:20:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":692297}
  • Small_happiness6aug19 {"modified_at":"2019/08/05 16:19:45 +0700","id":63092,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness6Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:19:45 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/08/05 16:19:39 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:19:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":644699}
  • Small_back5aug19 {"modified_at":"2019/08/05 16:11:39 +0700","id":63091,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Back5Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:11:39 +0700","media_folder_id":41,"description":"Back","created_at":"2019/08/05 16:11:32 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:11:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":748256}
  • Small_ask5aug19 {"modified_at":"2019/08/05 16:09:44 +0700","id":63090,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Ask5Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:09:44 +0700","media_folder_id":41,"description":"Ask","created_at":"2019/08/05 16:09:36 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:09:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":553238}
  • Small_accomplish8aug19 {"modified_at":"2019/08/05 16:09:05 +0700","id":63089,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Accomplish8Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:09:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"Accomplish","created_at":"2019/08/05 16:08:56 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:08:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":542693}
  • Small_compare5aug19 {"modified_at":"2019/08/05 16:08:25 +0700","id":63088,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Compare5Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:08:25 +0700","media_folder_id":41,"description":"Compare","created_at":"2019/08/05 16:08:18 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:08:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":547994}
  • Small_freedom5aug19 {"modified_at":"2019/08/05 16:04:09 +0700","id":63087,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Freedom5Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:04:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"Freedom","created_at":"2019/08/05 16:04:01 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:04:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":612390}
  • Small_family6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 10:02:36 +0700","id":63044,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Family6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:02:36 +0700","media_folder_id":41,"description":"Family","created_at":"2019/07/07 10:02:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 10:02:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":679259}
ขนาดย่อ: