นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_cannot1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Cannot","asset_updated_at":"2018/12/01 15:40:07 +0700","asset_file_name":"Cannot1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62645,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":410161,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:40:07 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:40:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:40:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_old1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Old","asset_updated_at":"2018/12/01 15:39:10 +0700","asset_file_name":"Old1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62644,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":894672,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:39:10 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_gift1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Gift","asset_updated_at":"2018/12/01 15:38:23 +0700","asset_file_name":"Gift1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62643,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":606759,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:38:23 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:38:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:38:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_learn1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Learn","asset_updated_at":"2018/12/01 15:37:40 +0700","asset_file_name":"Learn1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62642,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":525897,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:37:40 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:37:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:37:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_spendlife1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"SpendLife","asset_updated_at":"2018/12/01 15:36:57 +0700","asset_file_name":"SpendLife1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62641,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":653810,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:36:57 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:37:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:37:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_better1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Better","asset_updated_at":"2018/12/01 15:36:04 +0700","asset_file_name":"Better1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62640,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":657224,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:36:04 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:36:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:36:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_strong1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Strong","asset_updated_at":"2018/12/01 15:33:47 +0700","asset_file_name":"Strong1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62639,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":482009,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:33:47 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:33:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:33:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_trust1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Trust","asset_updated_at":"2018/12/01 15:33:01 +0700","asset_file_name":"Trust1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62638,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":483496,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:33:01 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:33:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiness22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Happiness","asset_updated_at":"2018/12/01 15:20:36 +0700","asset_file_name":"Happiness22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62637,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":529185,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:20:36 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:20:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:20:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_charity22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Charity","asset_updated_at":"2018/12/01 15:19:45 +0700","asset_file_name":"Charity22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62636,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":493715,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:19:45 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:19:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:19:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_change22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Change","asset_updated_at":"2018/12/01 15:19:02 +0700","asset_file_name":"Change22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62635,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":604980,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:19:02 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:19:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:19:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_past22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Past","asset_updated_at":"2018/12/01 15:18:15 +0700","asset_file_name":"Past22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62634,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":772158,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:18:15 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:18:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:18:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2018/12/01 15:17:32 +0700","asset_file_name":"Life22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62633,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":480546,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:17:32 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:17:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:17:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_control22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Control","asset_updated_at":"2018/12/01 15:16:52 +0700","asset_file_name":"Control22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62632,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":481019,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:16:52 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:16:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:16:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_joy1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Joy","asset_updated_at":"2018/12/01 15:15:59 +0700","asset_file_name":"Joy1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62631,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":462270,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:15:59 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:16:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:16:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_way22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Way","asset_updated_at":"2018/12/01 15:15:07 +0700","asset_file_name":"Way22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62630,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":891486,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:15:07 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:15:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:15:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_communication22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Communication","asset_updated_at":"2018/12/01 15:14:14 +0700","asset_file_name":"Communication22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62629,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":995886,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:14:14 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:14:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:14:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_tree22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Tree","asset_updated_at":"2018/11/22 12:53:05 +0700","asset_file_name":"Tree22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62622,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1005498,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 12:53:05 +0700","modified_at":"2018/11/22 12:53:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 12:53:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_some22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"people","asset_updated_at":"2018/11/22 12:52:39 +0700","asset_file_name":"Some22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62621,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":751444,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 12:52:39 +0700","modified_at":"2018/11/22 12:52:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 12:52:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_courtesy22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Courtesy","asset_updated_at":"2018/11/22 12:52:03 +0700","asset_file_name":"Courtesy22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62620,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":545828,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 12:52:03 +0700","modified_at":"2018/11/22 12:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 12:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_people22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"People","asset_updated_at":"2018/11/22 12:51:25 +0700","asset_file_name":"People22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62619,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":632246,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 12:51:25 +0700","modified_at":"2018/11/22 12:51:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 12:51:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_lifeact22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2018/11/22 12:51:00 +0700","asset_file_name":"LifeAct22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62618,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":436216,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 12:51:00 +0700","modified_at":"2018/11/22 12:51:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 12:51:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_rich22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Rich","asset_updated_at":"2018/11/22 12:50:30 +0700","asset_file_name":"Rich22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62617,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":398070,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 12:50:30 +0700","modified_at":"2018/11/22 12:50:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 12:50:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cry22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Cry","asset_updated_at":"2018/11/22 10:53:08 +0700","asset_file_name":"Cry22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62616,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":740718,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 10:53:08 +0700","modified_at":"2018/11/22 10:53:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 10:53:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_discovery22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Discovery","asset_updated_at":"2018/11/22 10:52:03 +0700","asset_file_name":"Discovery22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":527875,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 10:52:03 +0700","modified_at":"2018/11/22 10:52:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 10:52:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_beauty22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Beauty","asset_updated_at":"2018/11/22 10:51:17 +0700","asset_file_name":"Beauty22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62614,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":643860,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 10:51:17 +0700","modified_at":"2018/11/22 10:51:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 10:51:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_enough22nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Enough","asset_updated_at":"2018/11/22 10:50:28 +0700","asset_file_name":"Enough22Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62613,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":569708,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/22 10:50:28 +0700","modified_at":"2018/11/22 10:50:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/22 10:50:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_discipline13nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Discipline","asset_updated_at":"2018/11/14 00:17:34 +0700","asset_file_name":"Discipline13Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":441134,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/14 00:17:34 +0700","modified_at":"2018/11/14 00:17:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/14 00:17:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_see13nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"See","asset_updated_at":"2018/11/14 00:16:48 +0700","asset_file_name":"See13Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":581853,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/14 00:16:48 +0700","modified_at":"2018/11/14 00:16:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/14 00:16:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_combinationnov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Combination","asset_updated_at":"2018/11/14 00:16:09 +0700","asset_file_name":"CombinationNov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62610,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":626568,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/14 00:16:09 +0700","modified_at":"2018/11/14 00:16:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/14 00:16:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_irritationnov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Irritation","asset_updated_at":"2018/11/14 00:15:29 +0700","asset_file_name":"IrritationNov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62609,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":632064,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/14 00:15:29 +0700","modified_at":"2018/11/14 00:15:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/14 00:15:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_enoughnov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Enough","asset_updated_at":"2018/11/14 00:14:49 +0700","asset_file_name":"EnoughNov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62608,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":532411,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/14 00:14:49 +0700","modified_at":"2018/11/14 00:14:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/14 00:14:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_kindwordsnov18 {"member_only_commentable":true,"description":"KindWords","asset_updated_at":"2018/11/14 00:14:04 +0700","asset_file_name":"KindWordsNov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":706590,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/14 00:14:04 +0700","modified_at":"2018/11/14 00:14:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/14 00:14:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_generositynov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Generosity","asset_updated_at":"2018/11/14 00:12:26 +0700","asset_file_name":"GenerosityNov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":707449,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/14 00:12:26 +0700","modified_at":"2018/11/14 00:12:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/14 00:12:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_energy5nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Energy","asset_updated_at":"2018/11/06 13:22:07 +0700","asset_file_name":"Energy5Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":731947,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/06 13:22:07 +0700","modified_at":"2018/11/06 13:22:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 13:22:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiness5nov18 {"member_only_commentable":true,"description":"Happiness","asset_updated_at":"2018/11/06 13:20:22 +0700","asset_file_name":"Happiness5Nov18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":711024,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/11/06 13:20:22 +0700","modified_at":"2018/11/06 13:20:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 13:20:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: