นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_circle24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Circle24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:16:53 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:16:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:16:58 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Circle","asset_file_size":580586,"modified_at":"2019/08/24 17:16:58 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63119,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_respect5aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Respect5Aug19.PNG","created_at":"2019/08/05 16:36:15 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:36:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:36:21 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Respect","asset_file_size":661960,"modified_at":"2019/08/05 16:36:21 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63102,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vision5aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Vision5Aug19.PNG","created_at":"2019/08/05 16:32:30 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:32:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:32:40 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Vision","asset_file_size":806834,"modified_at":"2019/08/05 16:32:40 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63101,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_right5aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Right5Aug19.PNG","created_at":"2019/08/05 16:31:51 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:31:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:32:00 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Right","asset_file_size":589437,"modified_at":"2019/08/05 16:32:00 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63100,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_relationship5aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Relationship5Aug19.PNG","created_at":"2019/08/05 16:26:38 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:26:45 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Relationship","asset_file_size":661111,"modified_at":"2019/08/05 16:26:45 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63099,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_price5aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Price5Aug19.PNG","created_at":"2019/08/05 16:26:10 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:26:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Price","asset_file_size":690232,"modified_at":"2019/08/05 16:26:15 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63098,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_people5aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"People5Aug19.PNG","created_at":"2019/08/05 16:26:02 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:26:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:26:11 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"People","asset_file_size":522254,"modified_at":"2019/08/05 16:26:11 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63097,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_perfect5aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Perfect5Aug19.PNG","created_at":"2019/08/05 16:22:41 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:22:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:22:50 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Perfect","asset_file_size":638249,"modified_at":"2019/08/05 16:22:50 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63096,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kind5aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Kind5Aug19.PNG","created_at":"2019/08/05 16:22:09 +0700","asset_updated_at":"2019/08/05 16:22:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 16:22:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Kind","asset_file_size":713509,"modified_at":"2019/08/05 16:22:15 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63095,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: