นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_silence30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Silence","asset_updated_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","asset_file_name":"Silence30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63351,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203721,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_trust30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Trust","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","asset_file_name":"Trust30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63350,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169137,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_listening30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Listening","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","asset_file_name":"Listening30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206188,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_love30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","asset_file_name":"Love30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124818,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_parent30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Parent","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","asset_file_name":"Parent30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101848,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_challenge30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Challenge","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","asset_file_name":"Challenge30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161466,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_teacher30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Teacher","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","asset_file_name":"Teacher30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214489,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_obstacle30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Obstacle","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","asset_file_name":"Obstacle30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63344,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190201,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_moment30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","asset_file_name":"Moment30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164745,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_world30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"World","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","asset_file_name":"World30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127937,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_past30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Past","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","asset_file_name":"Past30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168610,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_millionaire30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Millionaire","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","asset_file_name":"Millionaire30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85090,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_strength30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Strength","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","asset_file_name":"Strength30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161247,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_passion30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Passion","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","asset_file_name":"Passion30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74102,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_proud30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Proud","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","asset_file_name":"Proud30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154951,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_nonsense30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Nonsense","asset_updated_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","asset_file_name":"Nonsense30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197697,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_kids30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Kids","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","asset_file_name":"Kids30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151874,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_people30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"People","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","asset_file_name":"People30NOv19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157343,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_friend30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Friend","asset_updated_at":"2019/11/30 15:40:28 +0700","asset_file_name":"Friend30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235944,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:40:28 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:40:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:40:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_become30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Become","asset_updated_at":"2019/11/30 15:39:45 +0700","asset_file_name":"Become30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63332,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96656,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:39:45 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:39:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:39:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_have30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Have","asset_updated_at":"2019/11/30 15:38:54 +0700","asset_file_name":"Have30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63331,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75255,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:38:54 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:39:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_own30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Own","asset_updated_at":"2019/11/30 15:38:25 +0700","asset_file_name":"Own30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122356,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:38:25 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:38:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:38:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiest30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happies","asset_updated_at":"2019/11/30 15:37:58 +0700","asset_file_name":"Happiest30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111444,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:37:58 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:38:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:38:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/11/30 15:33:19 +0700","asset_file_name":"Life30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225510,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:33:19 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:33:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:33:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_memory30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Memory","asset_updated_at":"2019/11/30 15:32:22 +0700","asset_file_name":"Memory30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63327,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154255,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:32:22 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:32:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:32:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_yourself30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Yourself","asset_updated_at":"2019/11/30 15:31:30 +0700","asset_file_name":"Yourself30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63326,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197673,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:31:30 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:31:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_look30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Look","asset_updated_at":"2019/11/30 15:30:07 +0700","asset_file_name":"Look30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63325,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161889,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:30:07 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:30:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:30:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_expensive30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Expensive","asset_updated_at":"2019/11/30 15:28:43 +0700","asset_file_name":"Expensive30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63324,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138072,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:28:43 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:28:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:28:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mask30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Mask","asset_updated_at":"2019/11/30 15:28:19 +0700","asset_file_name":"Mask30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63323,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126332,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:28:19 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:28:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:28:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_nourish30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Nourish","asset_updated_at":"2019/11/30 15:27:38 +0700","asset_file_name":"Nourish30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201225,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:27:38 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:27:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:27:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_wise30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Wise","asset_updated_at":"2019/11/30 15:27:17 +0700","asset_file_name":"Wise30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63321,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95305,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:27:17 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:27:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:27:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_stop30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Stop","asset_updated_at":"2019/11/30 15:26:53 +0700","asset_file_name":"Stop30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138890,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:26:53 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:26:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_enemy30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Enemy","asset_updated_at":"2019/11/30 15:26:23 +0700","asset_file_name":"Enemy30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63319,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178668,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:26:24 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:26:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:26:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_education30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Education","asset_updated_at":"2019/11/30 15:25:39 +0700","asset_file_name":"Education30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63318,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124758,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:25:39 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:25:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:25:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_use30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Use","asset_updated_at":"2019/11/30 15:25:13 +0700","asset_file_name":"Use30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63317,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135091,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:25:13 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:25:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:25:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bestprep9oct19 {"member_only_commentable":true,"description":"BestPrep","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_file_name":"BestPrep9Oct19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188613,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","modified_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: