นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_silence30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Silence30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Silence","asset_file_size":203721,"modified_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63351,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_trust30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Trust30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Trust","asset_file_size":169137,"modified_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63350,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_listening30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Listening30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Listening","asset_file_size":206188,"modified_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63349,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_love30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Love30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Love","asset_file_size":124818,"modified_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63348,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_parent30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Parent30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Parent","asset_file_size":101848,"modified_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63347,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_challenge30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Challenge30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Challenge","asset_file_size":161466,"modified_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63346,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_teacher30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Teacher30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Teacher","asset_file_size":214489,"modified_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63345,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_obstacle30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Obstacle30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Obstacle","asset_file_size":190201,"modified_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63344,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_moment30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Moment30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Moment","asset_file_size":164745,"modified_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63343,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_world30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"World30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"World","asset_file_size":127937,"modified_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63342,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_past30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Past30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Past","asset_file_size":168610,"modified_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63341,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_millionaire30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Millionaire30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Millionaire","asset_file_size":85090,"modified_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63340,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_strength30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Strength30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Strength","asset_file_size":161247,"modified_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63339,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_passion30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Passion30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Passion","asset_file_size":74102,"modified_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63338,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_proud30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Proud30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Proud","asset_file_size":154951,"modified_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63337,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_nonsense30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nonsense30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Nonsense","asset_file_size":197697,"modified_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63336,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kids30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kids30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Kids","asset_file_size":151874,"modified_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63335,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_people30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"People30NOv19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"People","asset_file_size":157343,"modified_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63334,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_friend30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Friend30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:40:28 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:40:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:40:33 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Friend","asset_file_size":235944,"modified_at":"2019/11/30 15:40:33 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63333,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_become30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Become30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:39:45 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:39:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:39:50 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Become","asset_file_size":96656,"modified_at":"2019/11/30 15:39:50 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63332,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_have30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Have30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:38:54 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:38:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:39:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Have","asset_file_size":75255,"modified_at":"2019/11/30 15:39:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63331,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_own30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Own30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:38:25 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:38:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:38:33 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Own","asset_file_size":122356,"modified_at":"2019/11/30 15:38:33 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63330,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_happiest30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happiest30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:37:58 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:37:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:38:05 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Happies","asset_file_size":111444,"modified_at":"2019/11/30 15:38:05 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63329,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_life30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Life30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:33:19 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:33:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:33:26 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Life","asset_file_size":225510,"modified_at":"2019/11/30 15:33:26 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63328,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_memory30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Memory30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:32:22 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:32:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:32:27 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Memory","asset_file_size":154255,"modified_at":"2019/11/30 15:32:27 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63327,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_yourself30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Yourself30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:31:30 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:31:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:31:37 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Yourself","asset_file_size":197673,"modified_at":"2019/11/30 15:31:37 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63326,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_look30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Look30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:30:07 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:30:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:30:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Look","asset_file_size":161889,"modified_at":"2019/11/30 15:30:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63325,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_expensive30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Expensive30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:28:43 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:28:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:28:50 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Expensive","asset_file_size":138072,"modified_at":"2019/11/30 15:28:50 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63324,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mask30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mask30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:28:19 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:28:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:28:26 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Mask","asset_file_size":126332,"modified_at":"2019/11/30 15:28:26 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63323,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_nourish30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nourish30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:27:38 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:27:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Nourish","asset_file_size":201225,"modified_at":"2019/11/30 15:27:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63322,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_wise30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Wise30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:27:17 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:27:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:27:23 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Wise","asset_file_size":95305,"modified_at":"2019/11/30 15:27:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63321,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_stop30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Stop30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:26:53 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:26:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:26:59 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Stop","asset_file_size":138890,"modified_at":"2019/11/30 15:26:59 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63320,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_enemy30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Enemy30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:26:24 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:26:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:26:30 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Enemy","asset_file_size":178668,"modified_at":"2019/11/30 15:26:30 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63319,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_education30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Education30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:25:39 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:25:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:25:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Education","asset_file_size":124758,"modified_at":"2019/11/30 15:25:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63318,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_use30nov19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Use30Nov19.JPG","created_at":"2019/11/30 15:25:13 +0700","asset_updated_at":"2019/11/30 15:25:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:25:17 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Use","asset_file_size":135091,"modified_at":"2019/11/30 15:25:17 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63317,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bestprep9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BestPrep9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:44:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"BestPrep","asset_file_size":188613,"modified_at":"2019/10/09 22:44:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63229,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: