นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_misunderstanding10nov17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/19 09:59:42 +0700","updated_at":"2017/11/19 09:59:49 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/19 09:59:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Misunderstanding10Nov17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/19 09:59:42 +0700","id":61843,"member_only_commentable":true,"description":"misunderstanding","comment_counter":0,"asset_file_size":469912}
  • Small_optimism10nov17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/18 23:02:51 +0700","updated_at":"2017/11/18 23:02:59 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/18 23:02:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Optimism10Nov17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/18 23:02:51 +0700","id":61842,"member_only_commentable":true,"description":"optimism","comment_counter":0,"asset_file_size":745680}
  • Small_thairailway2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/18 00:20:35 +0700","updated_at":"2017/11/18 00:20:39 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/18 00:20:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"ThaiRailway2.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/18 00:20:35 +0700","id":61841,"member_only_commentable":true,"description":"ThaiRailway","comment_counter":0,"asset_file_size":168139}
  • Small_thairailway {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/18 00:16:46 +0700","updated_at":"2017/11/18 00:16:50 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/18 00:16:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"ThaiRailway.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/18 00:16:46 +0700","id":61840,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f","comment_counter":0,"asset_file_size":362516}
  • Small_failure10nov17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/17 23:40:32 +0700","updated_at":"2017/11/17 23:40:35 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/17 23:40:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Failure10Nov17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/17 23:40:32 +0700","id":61839,"member_only_commentable":true,"description":"failure","comment_counter":0,"asset_file_size":506813}
  • Small_expect10nov17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/15 10:51:54 +0700","updated_at":"2017/11/15 10:52:00 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/15 10:52:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Expect10Nov17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/15 10:51:54 +0700","id":61837,"member_only_commentable":true,"description":"expect","comment_counter":0,"asset_file_size":524554}
  • Small_gowrong10nov17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/14 09:09:39 +0700","updated_at":"2017/11/14 09:09:43 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/14 09:09:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GoWrong10Nov17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/14 09:09:39 +0700","id":61827,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e14\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e14","comment_counter":0,"asset_file_size":714639}
  • Small_person10nov17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/12 14:55:35 +0700","updated_at":"2017/11/12 14:55:40 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/12 14:55:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Person10Nov17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/12 14:55:35 +0700","id":61826,"member_only_commentable":true,"description":"person","comment_counter":0,"asset_file_size":675924}
  • Small_people10nov17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/11 20:21:05 +0700","updated_at":"2017/11/11 20:21:11 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/11 20:21:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"People10Nov17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/11 20:21:05 +0700","id":61825,"member_only_commentable":true,"description":"people","comment_counter":0,"asset_file_size":562358}
ขนาดย่อ: