นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Network
Members · Following: 319 · Followed: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_beauty18jan18 {"asset_file_size":486302,"updated_at":"2018/01/20 19:01:28 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/20 19:01:28 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"beauty","visibility":2,"created_at":"2018/01/20 19:01:08 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62029,"asset_file_name":"Beauty18Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/20 19:01:07 +0700"}
  • Small_aim8jan18 {"asset_file_size":675222,"updated_at":"2018/01/17 15:54:35 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/17 15:54:35 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22","visibility":2,"created_at":"2018/01/17 15:54:00 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62027,"asset_file_name":"Aim8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/17 15:54:00 +0700"}
  • Small_money8jan18 {"asset_file_size":496201,"updated_at":"2018/01/14 20:13:38 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/14 20:13:38 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"money","visibility":2,"created_at":"2018/01/14 20:13:32 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62026,"asset_file_name":"Money8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/14 20:13:32 +0700"}
  • Small_facing8jan18 {"asset_file_size":568369,"updated_at":"2018/01/13 23:19:15 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/13 23:19:15 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"Facing","visibility":2,"created_at":"2018/01/13 23:19:09 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62021,"asset_file_name":"Facing8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/13 23:19:09 +0700"}
  • Small_failure8jan18 {"asset_file_size":726239,"updated_at":"2018/01/12 11:11:25 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/12 11:11:25 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","visibility":2,"created_at":"2018/01/12 11:11:12 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62019,"asset_file_name":"Failure8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/12 11:11:12 +0700"}
  • Small_future8jan18 {"asset_file_size":725164,"updated_at":"2018/01/11 09:44:21 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/11 09:44:21 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"future","visibility":2,"created_at":"2018/01/11 09:43:59 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62018,"asset_file_name":"Future8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/11 09:43:59 +0700"}
  • Small_things8jan18 {"asset_file_size":454741,"updated_at":"2018/01/10 20:14:13 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/10 20:14:13 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"thing","visibility":2,"created_at":"2018/01/10 20:14:01 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62017,"asset_file_name":"Things8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/10 20:14:01 +0700"}
  • Small_judging8jan18 {"asset_file_size":722895,"updated_at":"2018/01/09 16:04:30 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/09 16:04:30 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/01/09 16:04:22 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62016,"asset_file_name":"Judging8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/09 16:04:22 +0700"}
  • Small_look8jan18 {"asset_file_size":691422,"updated_at":"2018/01/08 18:58:51 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/08 18:58:51 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"Look","visibility":2,"created_at":"2018/01/08 18:58:46 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62012,"asset_file_name":"Look8Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/08 18:58:46 +0700"}
ขนาดย่อ: