นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_silence30nov19 {"asset_file_name":"Silence30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","media_folder_id":41,"description":"Silence","updated_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":203721,"id":63351,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_trust30nov19 {"asset_file_name":"Trust30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","media_folder_id":41,"description":"Trust","updated_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":169137,"id":63350,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_listening30nov19 {"asset_file_name":"Listening30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","media_folder_id":41,"description":"Listening","updated_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":206188,"id":63349,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_love30nov19 {"asset_file_name":"Love30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","updated_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124818,"id":63348,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_parent30nov19 {"asset_file_name":"Parent30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","media_folder_id":41,"description":"Parent","updated_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101848,"id":63347,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_challenge30nov19 {"asset_file_name":"Challenge30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","media_folder_id":41,"description":"Challenge","updated_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161466,"id":63346,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_teacher30nov19 {"asset_file_name":"Teacher30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","media_folder_id":41,"description":"Teacher","updated_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":214489,"id":63345,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_obstacle30nov19 {"asset_file_name":"Obstacle30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","media_folder_id":41,"description":"Obstacle","updated_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":190201,"id":63344,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_moment30nov19 {"asset_file_name":"Moment30Nov19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"Moment","updated_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164745,"id":63343,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: