นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_grow30mar18 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/06 23:17:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/05/06 23:17:29 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"description":"grow","commentable":true,"created_at":"2018/05/06 23:17:23 +0700","asset_file_name":"Grow30Mar18.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/05/06 23:17:29 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":739977,"id":62281}
  • Small_beginners3 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/14 16:26:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/04/14 16:26:25 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"BEGINNER PHRASES","commentable":true,"created_at":"2018/04/14 16:26:19 +0700","asset_file_name":"Beginners3.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/04/14 16:26:25 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":17689,"id":62256}
  • Small_beginners2 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/14 16:26:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/04/14 16:26:07 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"description":"BEGINNER PHRASES","commentable":true,"created_at":"2018/04/14 16:26:01 +0700","asset_file_name":"Beginners2.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/04/14 16:26:07 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":97238,"id":62255}
  • Small_beginners1 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/14 16:25:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/04/14 16:25:53 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"description":"BEGINNER PHRASES","commentable":true,"created_at":"2018/04/14 16:25:45 +0700","asset_file_name":"Beginners1.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/04/14 16:25:53 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":102769,"id":62254}
  • Small_permission {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/12 15:11:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/04/12 15:11:47 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"description":"permission","commentable":true,"created_at":"2018/04/12 15:11:40 +0700","asset_file_name":"Permission.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/04/12 15:11:47 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":38750,"id":62253}
  • Small_espresso {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/12 15:05:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/04/12 15:05:27 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"description":"Espresso","commentable":true,"created_at":"2018/04/12 15:05:17 +0700","asset_file_name":"Espresso.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/04/12 15:05:27 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":566741,"id":62252}
  • Small_faith30mar18 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/12 00:02:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/04/12 00:02:58 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"description":"faith","commentable":true,"created_at":"2018/04/12 00:02:51 +0700","asset_file_name":"Faith30Mar18.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/04/12 00:02:58 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":436129,"id":62251}
  • Small_right30mar18 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/10 16:00:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/04/10 16:00:18 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"description":"right","commentable":true,"created_at":"2018/04/10 16:00:05 +0700","asset_file_name":"Right30Mar18.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/04/10 16:00:18 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":557182,"id":62248}
  • Small_beyourself30mar18 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/04/09 17:02:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","modified_at":"2018/04/09 17:02:34 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"description":"BeYourself","commentable":true,"created_at":"2018/04/09 17:02:25 +0700","asset_file_name":"BeYourself30Mar18.PNG","visibility":2,"updated_at":"2018/04/09 17:02:34 +0700","member_only_commentable":true,"comment_counter":0,"media_folder_id":41,"asset_file_size":656308,"id":62247}
ขนาดย่อ: