นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_impossiblesep17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/22 15:28:20 +0700","updated_at":"2017/09/22 15:28:29 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/22 15:28:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"ImpossibleSep17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/22 15:28:20 +0700","id":61717,"member_only_commentable":true,"description":"impossible","comment_counter":0,"asset_file_size":468337}
  • Small_lifesep17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/21 07:03:31 +0700","updated_at":"2017/09/21 07:03:35 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/21 07:03:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"LifeSep17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/21 07:03:31 +0700","id":61712,"member_only_commentable":true,"description":"Life","comment_counter":0,"asset_file_size":575293}
  • Small_teacheraug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/20 15:01:22 +0700","updated_at":"2017/09/20 15:01:29 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/20 15:01:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"TeacherAug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/20 15:01:22 +0700","id":61711,"member_only_commentable":true,"description":"teacher","comment_counter":0,"asset_file_size":703217}
  • Small_povertyaug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/19 12:01:46 +0700","updated_at":"2017/09/19 12:01:52 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/19 12:01:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"PovertyAug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/19 12:01:46 +0700","id":61697,"member_only_commentable":true,"description":"poverty","comment_counter":0,"asset_file_size":501367}
  • Small_permanentaug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/18 00:10:04 +0700","updated_at":"2017/09/18 00:10:09 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/18 00:10:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"PermanentAug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/18 00:10:04 +0700","id":61695,"member_only_commentable":true,"description":"permanent","comment_counter":0,"asset_file_size":551066}
  • Small_anewaug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/17 00:24:18 +0700","updated_at":"2017/09/17 00:24:25 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/17 00:24:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AnewAug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/17 00:24:18 +0700","id":61686,"member_only_commentable":true,"description":"anew","comment_counter":0,"asset_file_size":804066}
  • Small_nonsenseaug19 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/16 12:19:17 +0700","updated_at":"2017/09/16 12:19:24 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/16 12:19:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"NonsenseAug19.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/16 12:19:17 +0700","id":61685,"member_only_commentable":true,"description":"nonsense","comment_counter":0,"asset_file_size":429853}
  • Small_smilesep17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/15 15:59:43 +0700","updated_at":"2017/09/15 15:59:50 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/15 15:59:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"SmileSep17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/15 15:59:43 +0700","id":61683,"member_only_commentable":true,"description":"smile","comment_counter":0,"asset_file_size":569672}
  • Small_happinesssep17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/09/14 13:58:19 +0700","updated_at":"2017/09/14 13:58:25 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/09/14 13:58:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"HappinessSep17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/09/14 13:58:19 +0700","id":61672,"member_only_commentable":true,"description":"happiness","comment_counter":0,"asset_file_size":393312}
ขนาดย่อ: