นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_change1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":607232,"member_only_commentable":true,"id":62646,"updated_at":"2018/12/01 15:41:02 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:41:02 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:41:00 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Change","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Change1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:41:00 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_cannot1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":410161,"member_only_commentable":true,"id":62645,"updated_at":"2018/12/01 15:40:10 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:40:10 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:40:07 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Cannot","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Cannot1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:40:07 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_old1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":894672,"member_only_commentable":true,"id":62644,"updated_at":"2018/12/01 15:39:17 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:39:17 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:39:10 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Old","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Old1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:39:10 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_gift1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":606759,"member_only_commentable":true,"id":62643,"updated_at":"2018/12/01 15:38:30 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:38:30 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:38:23 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Gift","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Gift1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:38:23 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_learn1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":525897,"member_only_commentable":true,"id":62642,"updated_at":"2018/12/01 15:37:48 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:37:48 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:37:40 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Learn","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Learn1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:37:40 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_spendlife1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":653810,"member_only_commentable":true,"id":62641,"updated_at":"2018/12/01 15:37:00 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:37:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:36:57 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"SpendLife","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SpendLife1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:36:57 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_better1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":657224,"member_only_commentable":true,"id":62640,"updated_at":"2018/12/01 15:36:07 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:36:07 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:36:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Better","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Better1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:36:04 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_strong1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":482009,"member_only_commentable":true,"id":62639,"updated_at":"2018/12/01 15:33:55 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:33:55 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:33:47 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Strong","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Strong1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:33:47 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_trust1dec18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":483496,"member_only_commentable":true,"id":62638,"updated_at":"2018/12/01 15:33:07 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:33:07 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/12/01 15:33:01 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Trust","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Trust1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/12/01 15:33:01 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
ขนาดย่อ: