นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Tanny
Ico64
นางสาว อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
นักวิชาการพัสดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > ampawan.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Tiny_sunset {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sunset.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1449,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","created_at":"2012/01/20 14:46:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/20 14:46:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2012/01/20 14:53:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2012/01/20 14:53:59 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/20 14:46:47 +0700","id":32915,"asset_file_size":71189}
ขนาดย่อ: