นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Tanny
Ico64
นางสาว อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
นักวิชาการพัสดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > ampawan.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sunset {"asset_file_name":"Sunset.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/20 14:46:47 +0700","media_folder_id":1449,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","updated_at":"2012/01/20 14:53:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/20 14:46:43 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":71189,"id":32915,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2012/01/20 14:53:59 +0700","asset_updated_at":"2012/01/20 14:46:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: