นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่มดน้อย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amornrat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page {"modified_at":"2011/10/17 14:01:20 +0700","id":30730,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 14:01:20 +0700","media_folder_id":723,"description":"beebobo1","created_at":"2011/10/17 14:01:19 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 14:01:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92011}
  • Small_dsc_00755 {"modified_at":"2011/10/17 13:55:34 +0700","id":30729,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_00755.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 13:55:34 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2011/10/17 13:55:32 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 13:55:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":125334}
  • Small_getattachment {"modified_at":"2011/05/31 17:35:12 +0700","id":15420,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GetAttachment.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:12 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e30\u0e40\u0e01\u0e29","created_at":"2009/06/05 09:02:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33525}
  • Small_bbbb {"modified_at":"2011/05/31 15:19:32 +0700","id":4409,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bbbb.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:32 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e08\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/18 11:22:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":296875}
  • Small_boboo {"modified_at":"2011/05/31 15:19:05 +0700","id":4367,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"boboo.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:05 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/15 16:09:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137122}
  • Small_dividers_84 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","id":4279,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dividers_84.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e2d\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/12 12:59:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2109}
  • Small_ann-98 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","id":4278,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ann-98.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e04","created_at":"2008/02/12 12:55:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3835}
  • Small_28693 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","id":4277,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"28693.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:33 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u0e25\u0e34\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2008/02/12 12:46:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40792}
  • Small_dividers_82 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:32 +0700","id":4276,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dividers_82.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:32 +0700","media_folder_id":723,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/12 12:43:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2049}
ขนาดย่อ: