นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อมรรัตน์
Ico64
อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์
นักวิจัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > amonrat.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rspg2015 {"created_at":"2015/05/08 13:35:19 +0700","asset_file_size":777397,"commentable":true,"modified_at":"2015/05/08 13:35:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":52605,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"RSPG2015","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/08 13:35:19 +0700","asset_file_name":"RSPG2015.jpg","updated_at":"2015/05/08 13:35:22 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
  • Small_02 {"created_at":"2015/01/19 17:06:28 +0700","asset_file_size":95708,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/19 17:06:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50467,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"SiamSem01","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/19 17:06:28 +0700","asset_file_name":"02.jpg","updated_at":"2015/01/19 17:06:29 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
  • Small_poster {"created_at":"2014/06/09 17:45:28 +0700","asset_file_size":82206,"commentable":true,"modified_at":"2014/06/09 18:03:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":46935,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"poster_12.06.2014","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/06/09 17:45:27 +0700","asset_file_name":"Poster.jpg","updated_at":"2014/06/09 18:03:13 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
  • Small_rdpb {"created_at":"2013/08/27 14:32:48 +0700","asset_file_size":383737,"commentable":true,"modified_at":"2013/08/27 14:32:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":42367,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"RoyalDevelopmentProjectsBoards","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/27 14:32:48 +0700","asset_file_name":"RDPB.jpg","updated_at":"2013/08/27 14:32:49 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
  • Small_1-2013 {"created_at":"2013/01/11 14:37:30 +0700","asset_file_size":82982,"commentable":true,"modified_at":"2013/01/11 14:37:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37590,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1-2013","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/01/11 14:37:30 +0700","asset_file_name":"1-2013.jpg","updated_at":"2013/01/11 14:37:33 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
  • Small_3 {"created_at":"2012/06/13 17:51:31 +0700","asset_file_size":286080,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/13 18:01:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35059,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GIS03","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/13 17:51:31 +0700","asset_file_name":"3.jpg","updated_at":"2012/06/13 18:01:15 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
  • Small_2 {"created_at":"2012/06/13 17:45:50 +0700","asset_file_size":185478,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/13 18:01:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35058,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GIS02","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/13 17:45:50 +0700","asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2012/06/13 18:01:15 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
  • Small_1 {"created_at":"2012/06/13 16:37:20 +0700","asset_file_size":308197,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/13 17:01:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35056,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GIS01","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/13 16:37:20 +0700","asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2012/06/13 17:01:34 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
  • Small_myprecious {"created_at":"2012/05/04 14:21:31 +0700","asset_file_size":98658,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/04 15:01:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34585,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Myprecious","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/04 14:21:31 +0700","asset_file_name":"MyPrecious.JPG","updated_at":"2012/05/04 15:01:55 +0700","media_folder_id":693,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: