นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อำนาจ สุคนเขตร์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > amnat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"test.odp","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:35:47 +0700","media_folder_id":61,"description":"test","updated_at":"2011/05/31 19:35:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.oasis.opendocument.presentation","created_at":"2011/02/24 11:35:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":637241,"id":27356,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_welcome {"asset_file_name":"welcome.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:35:45 +0700","media_folder_id":61,"description":"Test","updated_at":"2011/05/31 19:35:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2011/02/23 16:07:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":335019,"id":27348,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"cai.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:00 +0700","media_folder_id":61,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/05/31 16:07:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/02 10:27:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88773,"id":9009,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"vc.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:06:53 +0700","media_folder_id":61,"description":"\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2011/05/31 16:06:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/02 10:27:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68470,"id":9008,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e38\u0e25\u0e321.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:46:37 +0700","media_folder_id":61,"description":"e-book","updated_at":"2011/06/01 15:46:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/02 10:25:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70797,"id":9007,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: