นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_224324-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224324-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e23","created_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","id":52268,"asset_file_size":141446}
  • Small_224323-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224323-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"fs","created_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","id":52267,"asset_file_size":65799}
  • Small_187586-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"187586-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"452","created_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","id":51956,"asset_file_size":66552}
  • Small_221084-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221084-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ds","created_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","id":51656,"asset_file_size":42977}
  • Small_219493-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219493-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e01\u0e14\u0e01","created_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","id":51473,"asset_file_size":115010}
  • Small_219492-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219492-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e33\u0e2b\u0e1f\u0e2b\u0e1f","created_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","id":51472,"asset_file_size":14272}
  • Small_219491-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219491-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e01\u0e2d","created_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","id":51471,"asset_file_size":41370}
  • Small_219490-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219490-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e14","created_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","id":51470,"asset_file_size":141951}
  • Small_219489-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219489-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e22","created_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","id":51469,"asset_file_size":42282}
ขนาดย่อ: