นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_224324-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e23","asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","asset_file_name":"224324-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141446,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","modified_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_224323-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"fs","asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","asset_file_name":"224323-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52267,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65799,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","modified_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_187586-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"452","asset_updated_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","asset_file_name":"187586-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66552,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","modified_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_221084-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"ds","asset_updated_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","asset_file_name":"221084-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51656,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42977,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","modified_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_219493-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e14\u0e01","asset_updated_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","asset_file_name":"219493-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51473,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115010,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","modified_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_219492-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e33\u0e2b\u0e1f\u0e2b\u0e1f","asset_updated_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","asset_file_name":"219492-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14272,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","modified_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_219491-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e01\u0e2d","asset_updated_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","asset_file_name":"219491-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51471,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41370,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","modified_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_219490-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14","asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","asset_file_name":"219490-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141951,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","modified_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_219489-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e22","asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","asset_file_name":"219489-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51469,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42282,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","modified_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: