นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_224324-attachment {"modified_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","id":52268,"asset_file_size":141446,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","asset_file_name":"224324-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_224323-attachment {"modified_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","id":52267,"asset_file_size":65799,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","comment_counter":0,"description":"fs","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","asset_file_name":"224323-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_187586-attachment {"modified_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","id":51956,"asset_file_size":66552,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","comment_counter":0,"description":"452","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","asset_updated_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","asset_file_name":"187586-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_221084-attachment {"modified_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","id":51656,"asset_file_size":42977,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","comment_counter":0,"description":"ds","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","asset_file_name":"221084-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_219493-attachment {"modified_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","id":51473,"asset_file_size":115010,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e01\u0e14\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","asset_file_name":"219493-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_219492-attachment {"modified_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","id":51472,"asset_file_size":14272,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e33\u0e2b\u0e1f\u0e2b\u0e1f","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","asset_file_name":"219492-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_219491-attachment {"modified_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","id":51471,"asset_file_size":41370,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e14\u0e01\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","asset_file_name":"219491-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_219490-attachment {"modified_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","id":51470,"asset_file_size":141951,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","asset_file_name":"219490-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_219489-attachment {"modified_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","id":51469,"asset_file_size":42282,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","asset_file_name":"219489-attachment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: