นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
  • Small_228904-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"228904-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"hjhf","created_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","id":53006,"asset_file_size":125401}
  • Small_dsc_5984 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_5984.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"725","created_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","id":52882,"asset_file_size":308322}
  • Small_219542-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219542-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"fr","created_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","id":52781,"asset_file_size":64708}
  • Small_e3y9xx {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"E3Y9xX.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e19","created_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","id":52612,"asset_file_size":69353}
  • Small_ximg_1424322088_313 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ximg_1424322088_313.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"46","created_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","id":52611,"asset_file_size":66311}
  • Small_11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55","created_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","id":52561,"asset_file_size":151841}
  • Small_1430798486-trd2748-o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1430798486-TRD2748-o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"54","created_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","id":52560,"asset_file_size":612076}
  • Small_224329-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224329-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e44","created_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","id":52418,"asset_file_size":158397}
  • Small_224327-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224327-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e30\u0e1e","created_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","id":52417,"asset_file_size":146536}
Thumbnail Size: