นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_228904-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","updated_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","created_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","asset_file_name":"228904-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53006,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"hjhf","modified_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":125401,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_5984 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","updated_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","created_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","asset_file_name":"DSC_5984.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52882,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"725","modified_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":308322,"group_member_commentable":true}
  • Small_219542-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","updated_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","created_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","asset_file_name":"219542-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52781,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"fr","modified_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":64708,"group_member_commentable":true}
  • Small_e3y9xx {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","updated_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","created_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","asset_file_name":"E3Y9xX.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52612,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e19","modified_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":69353,"group_member_commentable":true}
  • Small_ximg_1424322088_313 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","updated_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","created_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","asset_file_name":"ximg_1424322088_313.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52611,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"46","modified_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":66311,"group_member_commentable":true}
  • Small_11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","updated_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","created_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","asset_file_name":"11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52561,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"55","modified_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":151841,"group_member_commentable":true}
  • Small_1430798486-trd2748-o {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","updated_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","created_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","asset_file_name":"1430798486-TRD2748-o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52560,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"54","modified_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":612076,"group_member_commentable":true}
  • Small_224329-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","updated_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","created_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","asset_file_name":"224329-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52418,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e44","modified_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":158397,"group_member_commentable":true}
  • Small_224327-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","updated_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","created_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","asset_file_name":"224327-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52417,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e30\u0e1e","modified_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":146536,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: