นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_228904-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"hjhf","asset_updated_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","asset_file_name":"228904-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53006,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125401,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","modified_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_5984 {"member_only_commentable":false,"description":"725","asset_updated_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","asset_file_name":"DSC_5984.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52882,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":308322,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","modified_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_219542-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"fr","asset_updated_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","asset_file_name":"219542-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52781,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64708,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","modified_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_e3y9xx {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","asset_file_name":"E3Y9xX.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69353,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","modified_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ximg_1424322088_313 {"member_only_commentable":false,"description":"46","asset_updated_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","asset_file_name":"ximg_1424322088_313.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66311,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","modified_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o {"member_only_commentable":false,"description":"55","asset_updated_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","asset_file_name":"11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52561,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151841,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","modified_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1430798486-trd2748-o {"member_only_commentable":false,"description":"54","asset_updated_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","asset_file_name":"1430798486-TRD2748-o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52560,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":612076,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","modified_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_224329-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e44","asset_updated_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","asset_file_name":"224329-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52418,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158397,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","modified_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_224327-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e30\u0e1e","asset_updated_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","asset_file_name":"224327-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146536,"media_folder_id":1534,"created_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","modified_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: