นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_225655-24 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":44067,"modified_at":"2015/07/13 08:44:04 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/07/13 08:44:02 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":53732,"updated_at":"2015/07/13 08:44:04 +0700","asset_file_name":"225655-24.jpg","description":"\u0e19\u0e23","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:02 +0700"}
  • Small_225654-24 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":44457,"modified_at":"2015/07/13 08:43:43 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/07/13 08:43:38 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":53731,"updated_at":"2015/07/13 08:43:43 +0700","asset_file_name":"225654-24.jpg","description":"\u0e49\u0e49\u0e40\u0e14","asset_updated_at":"2015/07/13 08:43:38 +0700"}
  • Small_225652-24 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":163925,"modified_at":"2015/07/13 08:43:17 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/07/13 08:43:15 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":53730,"updated_at":"2015/07/13 08:43:17 +0700","asset_file_name":"225652-24.jpg","description":"\u0e01","asset_updated_at":"2015/07/13 08:43:15 +0700"}
  • Small_225650-24 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":173578,"modified_at":"2015/07/13 08:42:56 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/07/13 08:42:52 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":53729,"updated_at":"2015/07/13 08:42:56 +0700","asset_file_name":"225650-24.jpg","description":"\u0e40","asset_updated_at":"2015/07/13 08:42:52 +0700"}
  • Small_225648-24 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":63771,"modified_at":"2015/07/13 08:42:27 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/07/13 08:42:26 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":53728,"updated_at":"2015/07/13 08:42:27 +0700","asset_file_name":"225648-24.jpg","description":"f","asset_updated_at":"2015/07/13 08:42:26 +0700"}
  • Small_222359-attachment {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":58903,"modified_at":"2015/07/04 14:13:50 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/07/04 14:13:47 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":53614,"updated_at":"2015/07/04 14:13:50 +0700","asset_file_name":"222359-attachment.jpg","description":"4444","asset_updated_at":"2015/07/04 14:13:47 +0700"}
  • Small_ppd {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":264593,"modified_at":"2015/06/24 16:34:44 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/06/24 16:34:42 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"id":53442,"updated_at":"2015/06/24 16:34:44 +0700","asset_file_name":"PPD.png","description":"mb","asset_updated_at":"2015/06/24 16:34:41 +0700"}
  • Small_222580-attachment {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":60478,"modified_at":"2015/06/20 17:31:02 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/06/20 17:31:01 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":53348,"updated_at":"2015/06/20 17:31:02 +0700","asset_file_name":"222580-attachment.jpg","description":"753","asset_updated_at":"2015/06/20 17:31:01 +0700"}
  • Small_23 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":57618,"modified_at":"2015/06/08 08:46:44 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/06/08 08:46:43 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":53103,"updated_at":"2015/06/08 08:46:44 +0700","asset_file_name":"23.jpg","description":"\u0e14\u0e01\u0e14\u0e14\u0e14","asset_updated_at":"2015/06/08 08:46:43 +0700"}
ขนาดย่อ: