นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
  • Small_233200-10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"233200-10.jpg","created_at":"2015/07/20 08:29:44 +0700","asset_updated_at":"2015/07/20 08:29:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/20 08:29:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"56","asset_file_size":149379,"modified_at":"2015/07/20 08:29:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53828,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_233199-10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"233199-10.jpg","created_at":"2015/07/20 08:29:20 +0700","asset_updated_at":"2015/07/20 08:29:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/20 08:29:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4","asset_file_size":53522,"modified_at":"2015/07/20 08:29:23 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53827,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_225672-26 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225672-26.jpg","created_at":"2015/07/13 08:47:45 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:47:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:47:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e48\u0e40\u0e14\u0e01\u0e2b","asset_file_size":48233,"modified_at":"2015/07/13 08:47:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53739,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_225670-26 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225670-26.jpeg","created_at":"2015/07/13 08:47:00 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:47:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e2b","asset_file_size":23791,"modified_at":"2015/07/13 08:47:03 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53738,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_225662-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225662-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:46:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:46:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:46:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e01","asset_file_size":29785,"modified_at":"2015/07/13 08:46:30 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53737,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_225660-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225660-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:45:39 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:45:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:45:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32","asset_file_size":63883,"modified_at":"2015/07/13 08:45:44 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53736,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_225659-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225659-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:45:16 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:45:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:45:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e27","asset_file_size":56318,"modified_at":"2015/07/13 08:45:22 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53735,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_225658-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225658-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:44:54 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:44:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e27","asset_file_size":44068,"modified_at":"2015/07/13 08:44:56 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53734,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_225656-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225656-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:44:30 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:44:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e22","asset_file_size":83711,"modified_at":"2015/07/13 08:44:35 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53733,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: