นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_2_7 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"wwww","created_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","id":43743,"asset_file_size":229285}
 • Tiny_2_6 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"uuuuu","created_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","id":43742,"asset_file_size":208533}
 • Tiny_2_5 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ddd","created_at":"2013/11/21 11:51:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","id":43741,"asset_file_size":220157}
 • Tiny_2_4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"gff","created_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","id":43740,"asset_file_size":208518}
 • Tiny_2_3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ss","created_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","id":43739,"asset_file_size":219988}
 • Tiny_2_2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"vb","created_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","id":43738,"asset_file_size":220308}
 • Tiny_2_1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"vv","created_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","id":43737,"asset_file_size":209686}
 • Tiny_99 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"99.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"99","created_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","id":43324,"asset_file_size":70386}
 • Tiny_88 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"88.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"88","created_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","id":43323,"asset_file_size":85335}
 • Tiny_77 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"77.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"77","created_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","id":43322,"asset_file_size":81079}
 • Tiny_66 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"66.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"66","created_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","id":43321,"asset_file_size":87391}
 • Tiny_55 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"55.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55","created_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","id":43320,"asset_file_size":81435}
 • Tiny_44 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"44.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"44","created_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","id":43319,"asset_file_size":92048}
 • Tiny_33 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"33.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"75","created_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","id":43318,"asset_file_size":58198}
 • Tiny_22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"123","created_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","id":43317,"asset_file_size":87520}
 • Tiny_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"222","created_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","id":43316,"asset_file_size":67118}
 • Tiny_winter {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Winter.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e19","created_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","id":43315,"asset_file_size":105542}
 • Tiny_1175400_10200401764837919_1048177328_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":null,"description":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","created_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","id":42424,"asset_file_size":21402}
 • Tiny_khun-nai-ho-movie {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"khun-nai-ho-movie.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"1","created_at":"2013/08/21 14:33:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/21 14:33:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","id":42293,"asset_file_size":126353}
ขนาดย่อ: