นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_209340-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"209340-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5555558","created_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","id":49935,"asset_file_size":12141}
 • Tiny_20111201_115418 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20111201_115418.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23","created_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","id":49543,"asset_file_size":14326}
 • Tiny_18433-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18433-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55555523","created_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","id":49464,"asset_file_size":120843}
 • Tiny_102057_1422_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102057_1422_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"4856","created_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","id":49193,"asset_file_size":33787}
 • Tiny_e_abdglruwxz17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"e_abdglruwxz17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5555555555","created_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","id":49119,"asset_file_size":151241}
 • Tiny_108health_1753 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"108health_1753.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e49\u0e49\u0e49hhhhhh","created_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","id":48668,"asset_file_size":58860}
 • Tiny_550_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"550_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"sssss","created_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","id":48607,"asset_file_size":37076}
 • Tiny_10694383_573621519409567_5481540472666726980_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10694383_573621519409567_5481540472666726980_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55555","created_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","id":48445,"asset_file_size":119976}
 • Tiny_10549167_568779079893811_1453300536016287963_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10549167_568779079893811_1453300536016287963_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"567","created_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","id":48249,"asset_file_size":189899}
 • Tiny_460 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"460.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"1567777","created_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","id":47752,"asset_file_size":81678}
 • Tiny_10003274_508928789212174_2972365271114581231_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10003274_508928789212174_2972365271114581231_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"7853","created_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","id":46050,"asset_file_size":79373}
 • Tiny_1496654_301146206702074_769851446_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1496654_301146206702074_769851446_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"8888","created_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","id":45868,"asset_file_size":39726}
 • Tiny_227752_329133460525933_1593879384_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"227752_329133460525933_1593879384_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"88","created_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","id":45780,"asset_file_size":45932}
 • Tiny_page {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"333","created_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","id":45201,"asset_file_size":134379}
 • Tiny_191983-attachment {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"191983-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ggg","created_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","id":44523,"asset_file_size":50783}
 • Tiny_3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"3.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ss","created_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","id":44321,"asset_file_size":58770}
 • Tiny_126 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"126.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"hh","created_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","id":44320,"asset_file_size":114400}
 • Tiny_713 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"713.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"kk","created_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","id":44319,"asset_file_size":174921}
 • Tiny_2_14 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"dsss","created_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","id":43752,"asset_file_size":197116}
 • Tiny_2_13 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"gjkk","created_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","id":43751,"asset_file_size":211434}
 • Tiny_2_12 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"eee","created_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","id":43750,"asset_file_size":234199}
 • Tiny_2_11 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"rrr","created_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","id":43749,"asset_file_size":210779}
 • Tiny_2_10 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"klll","created_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","id":43748,"asset_file_size":218098}
 • Tiny_2_9 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"qqq","created_at":"2013/11/21 11:53:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","id":43745,"asset_file_size":223063}
 • Tiny_2_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"66666","created_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","id":43744,"asset_file_size":204376}
ขนาดย่อ: