นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
 • Tiny_209340-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"209340-attachment.jpg","created_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","asset_updated_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5555558","asset_file_size":12141,"modified_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49935,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20111201_115418 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20111201_115418.jpg","created_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","asset_updated_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23","asset_file_size":14326,"modified_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49543,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_18433-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18433-attachment.jpg","created_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","asset_updated_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"55555523","asset_file_size":120843,"modified_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49464,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_102057_1422_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102057_1422_1.jpg","created_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","asset_updated_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4856","asset_file_size":33787,"modified_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49193,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_e_abdglruwxz17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"e_abdglruwxz17.jpg","created_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","asset_updated_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5555555555","asset_file_size":151241,"modified_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49119,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_108health_1753 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"108health_1753.png","created_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","asset_updated_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e49\u0e49\u0e49hhhhhh","asset_file_size":58860,"modified_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48668,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_550_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"550_3.jpg","created_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","asset_updated_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sssss","asset_file_size":37076,"modified_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48607,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_10694383_573621519409567_5481540472666726980_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10694383_573621519409567_5481540472666726980_o.jpg","created_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","asset_updated_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"55555","asset_file_size":119976,"modified_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48445,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_10549167_568779079893811_1453300536016287963_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10549167_568779079893811_1453300536016287963_o.jpg","created_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","asset_updated_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"567","asset_file_size":189899,"modified_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48249,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_460 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"460.jpg","created_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","asset_updated_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1567777","asset_file_size":81678,"modified_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47752,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_10003274_508928789212174_2972365271114581231_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10003274_508928789212174_2972365271114581231_n.jpg","created_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","asset_updated_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7853","asset_file_size":79373,"modified_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46050,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1496654_301146206702074_769851446_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1496654_301146206702074_769851446_n.jpg","created_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","asset_updated_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"8888","asset_file_size":39726,"modified_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45868,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_227752_329133460525933_1593879384_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"227752_329133460525933_1593879384_n.jpg","created_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","asset_updated_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"88","asset_file_size":45932,"modified_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45780,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_page {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page.jpg","created_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","asset_updated_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"333","asset_file_size":134379,"modified_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45201,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_191983-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"191983-attachment.jpg","created_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","asset_updated_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ggg","asset_file_size":50783,"modified_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44523,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"3.jpeg","created_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ss","asset_file_size":58770,"modified_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44321,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_126 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"126.jpg","created_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hh","asset_file_size":114400,"modified_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44320,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_713 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"713.jpg","created_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kk","asset_file_size":174921,"modified_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44319,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2_14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_14.jpg","created_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dsss","asset_file_size":197116,"modified_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43752,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2_13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_13.jpg","created_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gjkk","asset_file_size":211434,"modified_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43751,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2_12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_12.jpg","created_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"eee","asset_file_size":234199,"modified_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43750,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2_11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_11.jpg","created_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rrr","asset_file_size":210779,"modified_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43749,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2_10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_10.jpg","created_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"klll","asset_file_size":218098,"modified_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43748,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2_9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_9.jpg","created_at":"2013/11/21 11:53:53 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"qqq","asset_file_size":223063,"modified_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43745,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2_8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2_8.jpg","created_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"66666","asset_file_size":204376,"modified_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43744,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: