นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_237377-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"237377-attachment.jpg","created_at":"2015/09/21 08:59:32 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 08:59:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/21 08:59:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"76","asset_file_size":57655,"modified_at":"2015/09/21 08:59:38 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54889,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_187567-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"187567-attachment.jpg","created_at":"2015/09/12 14:26:28 +0700","asset_updated_at":"2015/09/12 14:26:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/12 14:26:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4763","asset_file_size":9417,"modified_at":"2015/09/12 14:26:32 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54762,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_237801-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"237801-attachment.jpg","created_at":"2015/09/07 08:45:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/07 08:45:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/07 08:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7593","asset_file_size":128867,"modified_at":"2015/09/07 08:45:06 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54627,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_235850-28 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"235850-28.jpg","created_at":"2015/08/31 08:27:53 +0700","asset_updated_at":"2015/08/31 08:27:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/31 08:27:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","asset_file_size":14130,"modified_at":"2015/08/31 08:27:58 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54548,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_235526-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"235526-attachment.jpg","created_at":"2015/08/17 07:33:16 +0700","asset_updated_at":"2015/08/17 07:33:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/17 07:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e30","asset_file_size":111159,"modified_at":"2015/08/17 07:33:18 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54402,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_640_9gia6jig89bc5hfkcgia8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"640_9gia6jig89bc5hfkcgia8.jpg","created_at":"2015/08/10 08:13:44 +0700","asset_updated_at":"2015/08/10 08:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/10 08:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"46","asset_file_size":96957,"modified_at":"2015/08/10 08:13:48 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54225,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ironing-service-560700_640-150x150 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ironing-service-560700_640-150x150.jpg","created_at":"2015/08/01 18:25:54 +0700","asset_updated_at":"2015/08/01 18:25:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/01 18:25:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hf","asset_file_size":9711,"modified_at":"2015/08/01 18:25:59 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54054,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_226797-25 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"226797-25.jpg","created_at":"2015/07/27 09:47:51 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 09:47:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 09:47:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"456","asset_file_size":97086,"modified_at":"2015/07/27 09:47:55 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53930,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_255679_10150629993520634_887547_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"255679_10150629993520634_887547_n.jpg","created_at":"2015/07/27 08:48:53 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 08:48:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 08:48:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"45","asset_file_size":6593,"modified_at":"2015/07/27 08:48:54 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53929,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: