นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_221084-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221084-attachment.jpg","created_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ds","asset_file_size":42977,"modified_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51656,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219493-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219493-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e14\u0e01","asset_file_size":115010,"modified_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51473,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219492-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219492-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e33\u0e2b\u0e1f\u0e2b\u0e1f","asset_file_size":14272,"modified_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51472,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219491-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219491-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e01\u0e2d","asset_file_size":41370,"modified_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51471,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219490-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219490-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14","asset_file_size":141951,"modified_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51470,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219489-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219489-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e22","asset_file_size":42282,"modified_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51469,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219488-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219488-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 09:58:48 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:58:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:58:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e1f","asset_file_size":78355,"modified_at":"2015/03/09 09:58:54 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51468,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219487-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219487-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 09:58:12 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:58:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:58:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01","asset_file_size":86063,"modified_at":"2015/03/09 09:58:16 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51467,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219486-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219486-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 09:57:45 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:57:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:57:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e2b\u0e2b","asset_file_size":88238,"modified_at":"2015/03/09 09:57:49 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51466,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219485-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219485-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 09:57:20 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:57:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:57:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e14","asset_file_size":31733,"modified_at":"2015/03/09 09:57:25 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51465,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219484-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219484-attachment.jpg","created_at":"2015/03/09 09:56:47 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 09:56:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/09 09:56:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32","asset_file_size":37307,"modified_at":"2015/03/09 09:56:52 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51464,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219696-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219696-attachment.jpg","created_at":"2015/03/02 09:17:14 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 09:17:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 09:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5566","asset_file_size":43055,"modified_at":"2015/03/02 09:17:16 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51357,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_219695-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219695-attachment.jpg","created_at":"2015/03/02 09:16:46 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 09:16:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 09:16:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"77","asset_file_size":27801,"modified_at":"2015/03/02 09:16:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51356,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_218936-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"218936-attachment.jpg","created_at":"2015/02/23 08:25:55 +0700","asset_updated_at":"2015/02/23 08:25:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/23 08:26:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4444444","asset_file_size":147547,"modified_at":"2015/02/23 08:26:01 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51285,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_217149-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"217149-attachment.png","created_at":"2015/02/16 08:25:24 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 08:25:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/16 08:25:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"422222","asset_file_size":51161,"modified_at":"2015/02/16 08:25:30 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51183,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_14223325391422332635l {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332635l.jpg","created_at":"2015/02/09 08:31:00 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 08:30:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 08:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"42364","asset_file_size":99014,"modified_at":"2015/02/09 08:31:01 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50975,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_14223325391422332604l {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332604l.jpg","created_at":"2015/02/09 08:30:26 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 08:30:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 08:30:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7158","asset_file_size":110950,"modified_at":"2015/02/09 08:30:30 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50974,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_14223325391422332580l {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332580l.jpg","created_at":"2015/02/09 08:29:58 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 08:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 08:30:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"frgunj","asset_file_size":136684,"modified_at":"2015/02/09 08:30:04 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50973,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_210086-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"210086-attachment.jpg","created_at":"2015/02/02 11:48:18 +0700","asset_updated_at":"2015/02/02 11:48:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/02 11:48:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5123","asset_file_size":166235,"modified_at":"2015/02/02 11:48:20 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50800,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_snzg09k1-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNZG09K1-1.jpg","created_at":"2015/01/26 08:32:39 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 08:32:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 08:32:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2589","asset_file_size":64148,"modified_at":"2015/01/26 08:32:43 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50667,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20130829090605 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20130829090605.jpg","created_at":"2015/01/26 08:32:06 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 08:32:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 08:32:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7520","asset_file_size":167562,"modified_at":"2015/01/26 08:32:12 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50666,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gc {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gc.jpg","created_at":"2015/01/26 08:31:01 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 08:31:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 08:31:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"725","asset_file_size":86704,"modified_at":"2015/01/26 08:31:07 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50665,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc_0063 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0063.jpg","created_at":"2015/01/26 08:30:20 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 08:30:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 08:30:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"88888","asset_file_size":110856,"modified_at":"2015/01/26 08:30:27 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50664,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_210366-11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"210366-11.jpg","created_at":"2015/01/19 09:15:27 +0700","asset_updated_at":"2015/01/19 09:15:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/19 09:15:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"8753","asset_file_size":13721,"modified_at":"2015/01/19 09:15:28 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50449,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n.jpg","created_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","asset_updated_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"782333","asset_file_size":184058,"modified_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50332,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: