นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_10549167_568779079893811_1453300536016287963_o {"member_only_commentable":false,"description":"567","asset_updated_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","asset_file_name":"10549167_568779079893811_1453300536016287963_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":189899,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","modified_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_460 {"member_only_commentable":false,"description":"1567777","asset_updated_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","asset_file_name":"460.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47752,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81678,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","modified_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_10003274_508928789212174_2972365271114581231_n {"member_only_commentable":false,"description":"7853","asset_updated_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","asset_file_name":"10003274_508928789212174_2972365271114581231_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46050,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79373,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","modified_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_1496654_301146206702074_769851446_n {"member_only_commentable":false,"description":"8888","asset_updated_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","asset_file_name":"1496654_301146206702074_769851446_n.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45868,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39726,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","modified_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_227752_329133460525933_1593879384_n {"member_only_commentable":false,"description":"88","asset_updated_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","asset_file_name":"227752_329133460525933_1593879384_n.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45780,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45932,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","modified_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_page {"member_only_commentable":false,"description":"333","asset_updated_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134379,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","modified_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_191983-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"ggg","asset_updated_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","asset_file_name":"191983-attachment.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50783,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","modified_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_3 {"member_only_commentable":false,"description":"ss","asset_updated_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","asset_file_name":"3.jpeg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44321,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58770,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","modified_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_126 {"member_only_commentable":false,"description":"hh","asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","asset_file_name":"126.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114400,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","modified_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_713 {"member_only_commentable":false,"description":"kk","asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","asset_file_name":"713.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44319,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174921,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","modified_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_14 {"member_only_commentable":false,"description":"dsss","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","asset_file_name":"2_14.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43752,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197116,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_13 {"member_only_commentable":false,"description":"gjkk","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","asset_file_name":"2_13.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43751,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211434,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_12 {"member_only_commentable":false,"description":"eee","asset_updated_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","asset_file_name":"2_12.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43750,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":234199,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_11 {"member_only_commentable":false,"description":"rrr","asset_updated_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","asset_file_name":"2_11.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43749,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210779,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_10 {"member_only_commentable":false,"description":"klll","asset_updated_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","asset_file_name":"2_10.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43748,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":218098,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_9 {"member_only_commentable":false,"description":"qqq","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:52 +0700","asset_file_name":"2_9.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43745,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223063,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:53:53 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_8 {"member_only_commentable":false,"description":"66666","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","asset_file_name":"2_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43744,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204376,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","modified_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_7 {"member_only_commentable":false,"description":"wwww","asset_updated_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","asset_file_name":"2_7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43743,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229285,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_6 {"member_only_commentable":false,"description":"uuuuu","asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","asset_file_name":"2_6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43742,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":208533,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_5 {"member_only_commentable":false,"description":"ddd","asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:13 +0700","asset_file_name":"2_5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43741,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":220157,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:51:14 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_4 {"member_only_commentable":false,"description":"gff","asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","asset_file_name":"2_4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43740,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":208518,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_3 {"member_only_commentable":false,"description":"ss","asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","asset_file_name":"2_3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43739,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":219988,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_2 {"member_only_commentable":false,"description":"vb","asset_updated_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","asset_file_name":"2_2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43738,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":220308,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_2_1 {"member_only_commentable":false,"description":"vv","asset_updated_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","asset_file_name":"2_1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43737,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209686,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_99 {"member_only_commentable":false,"description":"99","asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","asset_file_name":"99.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43324,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70386,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_88 {"member_only_commentable":false,"description":"88","asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","asset_file_name":"88.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43323,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85335,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_77 {"member_only_commentable":false,"description":"77","asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","asset_file_name":"77.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81079,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_66 {"member_only_commentable":false,"description":"66","asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","asset_file_name":"66.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43321,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87391,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_55 {"member_only_commentable":false,"description":"55","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","asset_file_name":"55.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81435,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_44 {"member_only_commentable":false,"description":"44","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","asset_file_name":"44.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43319,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92048,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_33 {"member_only_commentable":false,"description":"75","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","asset_file_name":"33.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43318,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58198,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_22 {"member_only_commentable":false,"description":"123","asset_updated_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","asset_file_name":"22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43317,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87520,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_11 {"member_only_commentable":false,"description":"222","asset_updated_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","asset_file_name":"11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43316,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67118,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_winter {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19","asset_updated_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","asset_file_name":"Winter.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43315,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":105542,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","modified_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_1175400_10200401764837919_1048177328_n {"member_only_commentable":false,"description":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","asset_updated_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","asset_file_name":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42424,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21402,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","modified_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_khun-nai-ho-movie {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2013/08/21 14:33:20 +0700","asset_file_name":"khun-nai-ho-movie.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42293,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126353,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/08/21 14:33:21 +0700","modified_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: