นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
  • Small_thaihealth_c_ceklnpt24689 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":750078,"modified_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":55470,"updated_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","asset_file_name":"thaihealth_c_ceklnpt24689.jpg","description":"426","asset_updated_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700"}
  • Small_thaihealth_c_defhjklpu148 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":67663,"modified_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":55430,"updated_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","asset_file_name":"thaihealth_c_defhjklpu148.jpg","description":"\u0e19\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700"}
  • Small_yogurt-benefit-01-300x257 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":27750,"modified_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/10/31 16:59:55 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":55370,"updated_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","asset_file_name":"yogurt-benefit-01-300x257.jpg","description":"43","asset_updated_at":"2015/10/31 16:59:54 +0700"}
  • Small_slp {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":121688,"modified_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":55290,"updated_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","asset_file_name":"slp.jpg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700"}
  • Small_26_20130604122521 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":14923,"modified_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":55287,"updated_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","asset_file_name":"26_20130604122521..jpg","description":"\u0e14\u0e1e\u0e2b\u0e2b","asset_updated_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700"}
  • Small_26_20151008105239 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":25628,"modified_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/10/19 09:18:25 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":55177,"updated_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","asset_file_name":"26_20151008105239..jpg","description":"hfr","asset_updated_at":"2015/10/19 09:18:24 +0700"}
  • Small_456 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":435357,"modified_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":55127,"updated_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","asset_file_name":"456.jpg","description":"159","asset_updated_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700"}
  • Small_udfix {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":66328,"modified_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":55008,"updated_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","asset_file_name":"udfix.jpg","description":"4562","asset_updated_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700"}
  • Small_237458-attachment {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":184673,"modified_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":54947,"updated_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","asset_file_name":"237458-attachment.jpg","description":"\u0e40\u0e01\u0e2b\u0e1f","asset_updated_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700"}
Thumbnail Size: