นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_thaihealth_c_ceklnpt24689 {"modified_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","id":55470,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thaihealth_c_ceklnpt24689.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","media_folder_id":1534,"description":"426","created_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","asset_updated_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":750078}
  • Small_thaihealth_c_defhjklpu148 {"modified_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","id":55430,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thaihealth_c_defhjklpu148.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e19\u0e32\u0e19","created_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","asset_updated_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67663}
  • Small_yogurt-benefit-01-300x257 {"modified_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","id":55370,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"yogurt-benefit-01-300x257.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","media_folder_id":1534,"description":"43","created_at":"2015/10/31 16:59:55 +0700","asset_updated_at":"2015/10/31 16:59:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27750}
  • Small_slp {"modified_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","id":55290,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"slp.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","created_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121688}
  • Small_26_20130604122521 {"modified_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","id":55287,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_20130604122521..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e14\u0e1e\u0e2b\u0e2b","created_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14923}
  • Small_26_20151008105239 {"modified_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","id":55177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_20151008105239..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","media_folder_id":1534,"description":"hfr","created_at":"2015/10/19 09:18:25 +0700","asset_updated_at":"2015/10/19 09:18:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25628}
  • Small_456 {"modified_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","id":55127,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"456.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","media_folder_id":1534,"description":"159","created_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":435357}
  • Small_udfix {"modified_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","id":55008,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"udfix.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","media_folder_id":1534,"description":"4562","created_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","asset_updated_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66328}
  • Small_237458-attachment {"modified_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","id":54947,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"237458-attachment.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e40\u0e01\u0e2b\u0e1f","created_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","asset_updated_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":184673}
ขนาดย่อ: