นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_225660-24 {"description":"\u0e2a\u0e32","asset_updated_at":"2015/07/13 08:45:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53736,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:45:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225660-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:45:44 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:45:44 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":63883,"last_commented_at":null}
 • Tiny_225659-24 {"description":"\u0e07\u0e27","asset_updated_at":"2015/07/13 08:45:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53735,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:45:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225659-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:45:22 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:45:22 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56318,"last_commented_at":null}
 • Tiny_225658-24 {"description":"\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53734,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:44:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225658-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:44:56 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:44:56 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":44068,"last_commented_at":null}
 • Tiny_225656-24 {"description":"\u0e1a\u0e22","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53733,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:44:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225656-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:44:35 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:44:35 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":83711,"last_commented_at":null}
 • Tiny_225655-24 {"description":"\u0e19\u0e23","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53732,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:44:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225655-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:44:04 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:44:04 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":44067,"last_commented_at":null}
 • Tiny_225654-24 {"description":"\u0e49\u0e49\u0e40\u0e14","asset_updated_at":"2015/07/13 08:43:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53731,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:43:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225654-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:43:43 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:43:43 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":44457,"last_commented_at":null}
 • Tiny_225652-24 {"description":"\u0e01","asset_updated_at":"2015/07/13 08:43:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53730,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:43:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225652-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:43:17 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:43:17 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":163925,"last_commented_at":null}
 • Tiny_225650-24 {"description":"\u0e40","asset_updated_at":"2015/07/13 08:42:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53729,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:42:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225650-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:42:56 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:42:56 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":173578,"last_commented_at":null}
 • Tiny_225648-24 {"description":"f","asset_updated_at":"2015/07/13 08:42:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53728,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 08:42:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"225648-24.jpg","updated_at":"2015/07/13 08:42:27 +0700","modified_at":"2015/07/13 08:42:27 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":63771,"last_commented_at":null}
 • Tiny_222359-attachment {"description":"4444","asset_updated_at":"2015/07/04 14:13:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53614,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/04 14:13:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"222359-attachment.jpg","updated_at":"2015/07/04 14:13:50 +0700","modified_at":"2015/07/04 14:13:50 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":58903,"last_commented_at":null}
 • Tiny_ppd {"description":"mb","asset_updated_at":"2015/06/24 16:34:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":53442,"deleted_at":null,"created_at":"2015/06/24 16:34:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PPD.png","updated_at":"2015/06/24 16:34:44 +0700","modified_at":"2015/06/24 16:34:44 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":264593,"last_commented_at":null}
 • Tiny_222580-attachment {"description":"753","asset_updated_at":"2015/06/20 17:31:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53348,"deleted_at":null,"created_at":"2015/06/20 17:31:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"222580-attachment.jpg","updated_at":"2015/06/20 17:31:02 +0700","modified_at":"2015/06/20 17:31:02 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":60478,"last_commented_at":null}
 • Tiny_23 {"description":"\u0e14\u0e01\u0e14\u0e14\u0e14","asset_updated_at":"2015/06/08 08:46:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53103,"deleted_at":null,"created_at":"2015/06/08 08:46:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"23.jpg","updated_at":"2015/06/08 08:46:44 +0700","modified_at":"2015/06/08 08:46:44 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":57618,"last_commented_at":null}
 • Tiny_228904-attachment {"description":"hjhf","asset_updated_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53006,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"228904-attachment.jpg","updated_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","modified_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":125401,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dsc_5984 {"description":"725","asset_updated_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52882,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_5984.jpg","updated_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","modified_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":308322,"last_commented_at":null}
 • Tiny_219542-attachment {"description":"fr","asset_updated_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52781,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"219542-attachment.jpg","updated_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","modified_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":64708,"last_commented_at":null}
 • Tiny_e3y9xx {"description":"\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52612,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"E3Y9xX.jpg","updated_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","modified_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69353,"last_commented_at":null}
 • Tiny_ximg_1424322088_313 {"description":"46","asset_updated_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52611,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ximg_1424322088_313.jpg","updated_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","modified_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":66311,"last_commented_at":null}
 • Tiny_11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o {"description":"55","asset_updated_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52561,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o.jpg","updated_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","modified_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":151841,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1430798486-trd2748-o {"description":"54","asset_updated_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52560,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1430798486-TRD2748-o.jpg","updated_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","modified_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":612076,"last_commented_at":null}
 • Tiny_224329-attachment {"description":"\u0e1e\u0e44","asset_updated_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52418,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"224329-attachment.jpg","updated_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","modified_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":158397,"last_commented_at":null}
 • Tiny_224327-attachment {"description":"\u0e30\u0e1e","asset_updated_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52417,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"224327-attachment.jpg","updated_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","modified_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":146536,"last_commented_at":null}
 • Tiny_224324-attachment {"description":"\u0e19\u0e23","asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52268,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"224324-attachment.jpg","updated_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","modified_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":141446,"last_commented_at":null}
 • Tiny_224323-attachment {"description":"fs","asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52267,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"224323-attachment.jpg","updated_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","modified_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":65799,"last_commented_at":null}
 • Tiny_187586-attachment {"description":"452","asset_updated_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51956,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"187586-attachment.jpg","updated_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","modified_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":66552,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: