นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_225660-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225660-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32","created_at":"2015/07/13 08:45:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:45:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:45:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:45:44 +0700","id":53736,"asset_file_size":63883}
 • Tiny_225659-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225659-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e27","created_at":"2015/07/13 08:45:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:45:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:45:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:45:22 +0700","id":53735,"asset_file_size":56318}
 • Tiny_225658-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225658-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e27","created_at":"2015/07/13 08:44:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:44:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:44:56 +0700","id":53734,"asset_file_size":44068}
 • Tiny_225656-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225656-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e22","created_at":"2015/07/13 08:44:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:44:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:44:35 +0700","id":53733,"asset_file_size":83711}
 • Tiny_225655-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225655-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e23","created_at":"2015/07/13 08:44:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:44:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:44:04 +0700","id":53732,"asset_file_size":44067}
 • Tiny_225654-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225654-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e49\u0e49\u0e40\u0e14","created_at":"2015/07/13 08:43:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:43:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:43:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:43:43 +0700","id":53731,"asset_file_size":44457}
 • Tiny_225652-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225652-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e01","created_at":"2015/07/13 08:43:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:43:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:43:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:43:17 +0700","id":53730,"asset_file_size":163925}
 • Tiny_225650-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225650-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e40","created_at":"2015/07/13 08:42:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:42:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:42:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:42:56 +0700","id":53729,"asset_file_size":173578}
 • Tiny_225648-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225648-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"f","created_at":"2015/07/13 08:42:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/13 08:42:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 08:42:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 08:42:27 +0700","id":53728,"asset_file_size":63771}
 • Tiny_222359-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"222359-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"4444","created_at":"2015/07/04 14:13:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/04 14:13:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/04 14:13:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/04 14:13:50 +0700","id":53614,"asset_file_size":58903}
 • Tiny_ppd {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"PPD.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"mb","created_at":"2015/06/24 16:34:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/24 16:34:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/24 16:34:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/24 16:34:44 +0700","id":53442,"asset_file_size":264593}
 • Tiny_222580-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"222580-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"753","created_at":"2015/06/20 17:31:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/20 17:31:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/20 17:31:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/20 17:31:02 +0700","id":53348,"asset_file_size":60478}
 • Tiny_23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e01\u0e14\u0e14\u0e14","created_at":"2015/06/08 08:46:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 08:46:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 08:46:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 08:46:44 +0700","id":53103,"asset_file_size":57618}
 • Tiny_228904-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"228904-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"hjhf","created_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","id":53006,"asset_file_size":125401}
 • Tiny_dsc_5984 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_5984.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"725","created_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","id":52882,"asset_file_size":308322}
 • Tiny_219542-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219542-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"fr","created_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","id":52781,"asset_file_size":64708}
 • Tiny_e3y9xx {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"E3Y9xX.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e19","created_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","id":52612,"asset_file_size":69353}
 • Tiny_ximg_1424322088_313 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ximg_1424322088_313.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"46","created_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","id":52611,"asset_file_size":66311}
 • Tiny_11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55","created_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","id":52561,"asset_file_size":151841}
 • Tiny_1430798486-trd2748-o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1430798486-TRD2748-o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"54","created_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","id":52560,"asset_file_size":612076}
 • Tiny_224329-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224329-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e44","created_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","id":52418,"asset_file_size":158397}
 • Tiny_224327-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224327-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e30\u0e1e","created_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","id":52417,"asset_file_size":146536}
 • Tiny_224324-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224324-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e23","created_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","id":52268,"asset_file_size":141446}
 • Tiny_224323-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224323-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"fs","created_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","id":52267,"asset_file_size":65799}
 • Tiny_187586-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"187586-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"452","created_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","id":51956,"asset_file_size":66552}
ขนาดย่อ: