นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kapooktoday-makabucha-kratoo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KapookToday-Makabucha-Kratoo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e06\u0e1a\u0e39\u0e0a\u0e32","created_at":"2016/02/22 09:39:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/22 09:39:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/22 09:39:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/22 09:39:16 +0700","id":56689,"asset_file_size":397132}
  • Small_26_20150224152410 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_20150224152410..jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"1236","created_at":"2016/02/15 08:54:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/15 08:54:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/15 08:54:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/15 08:54:12 +0700","id":56610,"asset_file_size":79435}
  • Small_tu1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tu1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2016/02/07 15:44:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/07 15:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/07 15:44:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/07 15:44:30 +0700","id":56517,"asset_file_size":358116}
  • Small_26_201512241515241 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_201512241515241..jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e2d","created_at":"2016/01/18 08:37:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/18 08:37:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/18 08:37:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/18 08:37:34 +0700","id":56222,"asset_file_size":42726}
  • Small_26_201511101627172 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_201511101627172..jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e14","created_at":"2016/01/04 09:00:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/04 09:00:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/04 09:11:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/04 09:11:27 +0700","id":56012,"asset_file_size":47418}
  • Small_chil {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chil.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e33\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d","created_at":"2015/12/24 13:18:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/24 13:18:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/24 13:21:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/24 13:21:29 +0700","id":55935,"asset_file_size":73434}
  • Small_1medicine {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1medicine.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e32","created_at":"2015/12/21 09:13:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/21 09:13:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/21 09:14:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/21 09:14:12 +0700","id":55857,"asset_file_size":12295}
  • Small_car-battery-care-af {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-battery-care-af.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"569","created_at":"2015/12/11 16:25:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/11 16:25:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/11 16:25:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/11 16:25:26 +0700","id":55766,"asset_file_size":58922}
  • Small_blue_light5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blue_light5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21","created_at":"2015/11/28 14:31:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/28 14:31:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/28 14:32:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/28 14:32:03 +0700","id":55578,"asset_file_size":73964}
ขนาดย่อ: