นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_224324-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224324-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e23","created_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/18 18:05:54 +0700","id":52268,"asset_file_size":141446}
 • Ico64_224323-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224323-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"fs","created_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/18 18:05:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/18 18:05:28 +0700","id":52267,"asset_file_size":65799}
 • Ico64_187586-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"187586-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"452","created_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/07 14:59:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/07 14:59:15 +0700","id":51956,"asset_file_size":66552}
 • Ico64_221084-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221084-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ds","created_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/23 07:53:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/23 07:54:00 +0700","id":51656,"asset_file_size":42977}
 • Ico64_219493-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219493-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e01\u0e14\u0e01","created_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 10:05:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 10:05:26 +0700","id":51473,"asset_file_size":115010}
 • Ico64_219492-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219492-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e33\u0e2b\u0e1f\u0e2b\u0e1f","created_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 10:04:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 10:04:50 +0700","id":51472,"asset_file_size":14272}
 • Ico64_219491-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219491-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e01\u0e2d","created_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 10:00:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 10:01:02 +0700","id":51471,"asset_file_size":41370}
 • Ico64_219490-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219490-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e14","created_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:59:56 +0700","id":51470,"asset_file_size":141951}
 • Ico64_219489-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219489-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e22","created_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:59:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:59:21 +0700","id":51469,"asset_file_size":42282}
 • Ico64_219488-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219488-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e1f","created_at":"2015/03/09 09:58:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:58:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:58:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:58:54 +0700","id":51468,"asset_file_size":78355}
 • Ico64_219487-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219487-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01","created_at":"2015/03/09 09:58:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:58:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:58:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:58:16 +0700","id":51467,"asset_file_size":86063}
 • Ico64_219486-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219486-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e2b\u0e2b","created_at":"2015/03/09 09:57:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:57:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:57:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:57:49 +0700","id":51466,"asset_file_size":88238}
 • Ico64_219485-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219485-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e14","created_at":"2015/03/09 09:57:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:57:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:57:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:57:25 +0700","id":51465,"asset_file_size":31733}
 • Ico64_219484-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219484-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32","created_at":"2015/03/09 09:56:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:56:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/09 09:56:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/09 09:56:52 +0700","id":51464,"asset_file_size":37307}
 • Ico64_219696-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219696-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5566","created_at":"2015/03/02 09:17:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/02 09:17:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 09:17:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 09:17:16 +0700","id":51357,"asset_file_size":43055}
 • Ico64_219695-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219695-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"77","created_at":"2015/03/02 09:16:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/02 09:16:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 09:16:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 09:16:50 +0700","id":51356,"asset_file_size":27801}
 • Ico64_218936-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"218936-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"4444444","created_at":"2015/02/23 08:25:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/23 08:25:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/23 08:26:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/23 08:26:01 +0700","id":51285,"asset_file_size":147547}
 • Ico64_217149-attachment {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"217149-attachment.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"422222","created_at":"2015/02/16 08:25:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/16 08:25:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/16 08:25:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/16 08:25:30 +0700","id":51183,"asset_file_size":51161}
 • Ico64_14223325391422332635l {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332635l.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"42364","created_at":"2015/02/09 08:31:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 08:30:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 08:31:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 08:31:01 +0700","id":50975,"asset_file_size":99014}
 • Ico64_14223325391422332604l {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332604l.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"7158","created_at":"2015/02/09 08:30:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 08:30:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 08:30:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 08:30:30 +0700","id":50974,"asset_file_size":110950}
 • Ico64_14223325391422332580l {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332580l.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"frgunj","created_at":"2015/02/09 08:29:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 08:29:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 08:30:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 08:30:04 +0700","id":50973,"asset_file_size":136684}
 • Ico64_210086-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"210086-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5123","created_at":"2015/02/02 11:48:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/02 11:48:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/02 11:48:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/02 11:48:20 +0700","id":50800,"asset_file_size":166235}
 • Ico64_snzg09k1-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNZG09K1-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"2589","created_at":"2015/01/26 08:32:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/26 08:32:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/26 08:32:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/26 08:32:43 +0700","id":50667,"asset_file_size":64148}
 • Ico64_20130829090605 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20130829090605.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"7520","created_at":"2015/01/26 08:32:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/26 08:32:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/26 08:32:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/26 08:32:12 +0700","id":50666,"asset_file_size":167562}
 • Ico64_gc {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gc.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"725","created_at":"2015/01/26 08:31:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/26 08:31:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/26 08:31:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/26 08:31:07 +0700","id":50665,"asset_file_size":86704}
 • Ico64_dsc_0063 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0063.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"88888","created_at":"2015/01/26 08:30:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/26 08:30:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/26 08:30:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/26 08:30:27 +0700","id":50664,"asset_file_size":110856}
 • Ico64_210366-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"210366-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"8753","created_at":"2015/01/19 09:15:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/19 09:15:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/19 09:15:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/19 09:15:28 +0700","id":50449,"asset_file_size":13721}
 • Ico64_10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"782333","created_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","id":50332,"asset_file_size":184058}
 • Ico64_209340-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"209340-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5555558","created_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","id":49935,"asset_file_size":12141}
 • Ico64_20111201_115418 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20111201_115418.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23","created_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","id":49543,"asset_file_size":14326}
 • Ico64_18433-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18433-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55555523","created_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","id":49464,"asset_file_size":120843}
 • Ico64_102057_1422_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102057_1422_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"4856","created_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","id":49193,"asset_file_size":33787}
 • Ico64_e_abdglruwxz17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"e_abdglruwxz17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5555555555","created_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","id":49119,"asset_file_size":151241}
 • Ico64_108health_1753 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"108health_1753.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e49\u0e49\u0e49hhhhhh","created_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","id":48668,"asset_file_size":58860}
 • Ico64_550_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"550_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"sssss","created_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","id":48607,"asset_file_size":37076}
 • Ico64_10694383_573621519409567_5481540472666726980_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10694383_573621519409567_5481540472666726980_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55555","created_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","id":48445,"asset_file_size":119976}
ขนาดย่อ: