นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
 • Tiny_car-battery-care-af {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-battery-care-af.jpg","created_at":"2015/12/11 16:25:21 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 16:25:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 16:25:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"569","asset_file_size":58922,"modified_at":"2015/12/11 16:25:26 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55766,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_blue_light5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blue_light5.jpg","created_at":"2015/11/28 14:31:58 +0700","asset_updated_at":"2015/11/28 14:31:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/28 14:32:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21","asset_file_size":73964,"modified_at":"2015/11/28 14:32:03 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55578,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thaihealth_c_ceklnpt24689 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thaihealth_c_ceklnpt24689.jpg","created_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","asset_updated_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"426","asset_file_size":750078,"modified_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55470,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thaihealth_c_defhjklpu148 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thaihealth_c_defhjklpu148.jpg","created_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","asset_updated_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e19","asset_file_size":67663,"modified_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55430,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_yogurt-benefit-01-300x257 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yogurt-benefit-01-300x257.jpg","created_at":"2015/10/31 16:59:55 +0700","asset_updated_at":"2015/10/31 16:59:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"43","asset_file_size":27750,"modified_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55370,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_slp {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"slp.jpg","created_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","asset_file_size":121688,"modified_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55290,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26_20130604122521 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_20130604122521..jpg","created_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e1e\u0e2b\u0e2b","asset_file_size":14923,"modified_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55287,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26_20151008105239 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_20151008105239..jpg","created_at":"2015/10/19 09:18:25 +0700","asset_updated_at":"2015/10/19 09:18:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hfr","asset_file_size":25628,"modified_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55177,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_456 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"456.jpg","created_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"159","asset_file_size":435357,"modified_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55127,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_udfix {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"udfix.jpg","created_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","asset_updated_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4562","asset_file_size":66328,"modified_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55008,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_237458-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"237458-attachment.jpg","created_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","asset_updated_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e2b\u0e1f","asset_file_size":184673,"modified_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54947,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_237377-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"237377-attachment.jpg","created_at":"2015/09/21 08:59:32 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 08:59:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/21 08:59:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"76","asset_file_size":57655,"modified_at":"2015/09/21 08:59:38 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54889,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_187567-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"187567-attachment.jpg","created_at":"2015/09/12 14:26:28 +0700","asset_updated_at":"2015/09/12 14:26:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/12 14:26:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4763","asset_file_size":9417,"modified_at":"2015/09/12 14:26:32 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54762,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_237801-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"237801-attachment.jpg","created_at":"2015/09/07 08:45:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/07 08:45:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/07 08:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7593","asset_file_size":128867,"modified_at":"2015/09/07 08:45:06 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54627,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_235850-28 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"235850-28.jpg","created_at":"2015/08/31 08:27:53 +0700","asset_updated_at":"2015/08/31 08:27:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/31 08:27:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","asset_file_size":14130,"modified_at":"2015/08/31 08:27:58 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54548,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_235526-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"235526-attachment.jpg","created_at":"2015/08/17 07:33:16 +0700","asset_updated_at":"2015/08/17 07:33:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/17 07:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e30","asset_file_size":111159,"modified_at":"2015/08/17 07:33:18 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54402,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_640_9gia6jig89bc5hfkcgia8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"640_9gia6jig89bc5hfkcgia8.jpg","created_at":"2015/08/10 08:13:44 +0700","asset_updated_at":"2015/08/10 08:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/10 08:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"46","asset_file_size":96957,"modified_at":"2015/08/10 08:13:48 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54225,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ironing-service-560700_640-150x150 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ironing-service-560700_640-150x150.jpg","created_at":"2015/08/01 18:25:54 +0700","asset_updated_at":"2015/08/01 18:25:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/01 18:25:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hf","asset_file_size":9711,"modified_at":"2015/08/01 18:25:59 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54054,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_226797-25 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"226797-25.jpg","created_at":"2015/07/27 09:47:51 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 09:47:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 09:47:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"456","asset_file_size":97086,"modified_at":"2015/07/27 09:47:55 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53930,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_255679_10150629993520634_887547_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"255679_10150629993520634_887547_n.jpg","created_at":"2015/07/27 08:48:53 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 08:48:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 08:48:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"45","asset_file_size":6593,"modified_at":"2015/07/27 08:48:54 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53929,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_233200-10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"233200-10.jpg","created_at":"2015/07/20 08:29:44 +0700","asset_updated_at":"2015/07/20 08:29:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/20 08:29:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"56","asset_file_size":149379,"modified_at":"2015/07/20 08:29:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53828,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_233199-10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"233199-10.jpg","created_at":"2015/07/20 08:29:20 +0700","asset_updated_at":"2015/07/20 08:29:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/20 08:29:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4","asset_file_size":53522,"modified_at":"2015/07/20 08:29:23 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53827,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_225672-26 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225672-26.jpg","created_at":"2015/07/13 08:47:45 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:47:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:47:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e48\u0e40\u0e14\u0e01\u0e2b","asset_file_size":48233,"modified_at":"2015/07/13 08:47:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53739,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_225670-26 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225670-26.jpeg","created_at":"2015/07/13 08:47:00 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:47:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e2b","asset_file_size":23791,"modified_at":"2015/07/13 08:47:03 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53738,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_225662-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225662-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:46:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:46:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:46:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e01","asset_file_size":29785,"modified_at":"2015/07/13 08:46:30 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53737,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: